Νέο πρόγραμμα διακανονισμών ξεκινά η ΔΕΗ. Ειδικότερα, για τους πελάτες, οι οποίοι την 31.1.2017 θα έχουν οφειλή μικρότερη των 500 ευρώ, το ΔΣ της επιχείρησης αποφάσισε την αναστολή πληρωμής του συγκεκριμένου χρέους έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 και τη χορήγηση έκπτωσης 10% στους τρέχοντες λογαριασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα τους εξοφλούν εμπρόθεσμα.
Η ρύθμιση αυτή αφορά περίπου 1.150.000 πελάτες, με συνολική οφειλή περίπου 130 εκατ. ευρώ. Για να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση από 1.2.2017 μέχρι και 30.4.2017.
Και «δεύτερη ευκαιρία»
Επίσης, παρέχεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους πελάτες ρύθμισαν την οφειλή τους εντασσόμενοι στο πρόγραμμα των 36 δόσεων, αλλά στην πορεία δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και η ρύθμιση διακόπηκε. Οι συγκεκριμένοι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραμμα με το τρέχον ποσό της οφειλής με σχετική αίτηση τους έως τις 28.2.2017.
Για μετά τις 10 Ιανουαρίου
Πέραν της διατήρησης της γενναίας έκπτωσης του 15%, συνδεδεμένης (για τους συνεπείς πελάτες στην εξόφληση των λογαριασμών και των δόσεων), από αύριο, 10.1.2017, για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά θα ισχύσουν τα εξής:
Α. Για οφειλή έως 1.000 ευρώ θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής σε 24 μηνιαίες δόσεις, χωρίς προκαταβολή. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται άμεσα.
Β. Για οφειλή άνω των 1.000 ευρώ θα υπάρχουν δύο επιλογές: είτε άμεση καταβολή του 10% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 18 μηνιαίες δόσεις είτε άμεση καταβολή του 20% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 36 μηνιαίες δόσεις.
Διευκρινίζεται ότι για τις μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες θα ισχύει 10% προκαταβολή και οι μηνιαίες δόσεις θα διαμορφώνονται ανάλογα με τον μέσο μηνιαίο λογαριασμό, με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.
Από τις ρυθμίσεις εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες πελατών: οι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών και οι Αγροτικοί για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν οι σημερινές ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.
Επιπλέον έκπτωση με προπληρωμή ενός έτους
Τέλος, το ΔΣ της ΔΕΗ αποφάσισε την παροχή νέων κινήτρων για πελάτες συνεπείς στην εξόφληση των λογαριασμών τους. Συγκεκριμένα, επιβραβεύει με έκπτωση 6%, πλέον της γενναίας έκπτωσης του 15%, όσους πελάτες προπληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος ενός έτους και τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η εφαρμογή του προγράμματος «Προπληρωμή Λογαριασμού» ξεκινά άμεσα για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τον Μάρτιο του 2017 θα εφαρμοστεί και για τα νοικοκυριά, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.
€1,3 δισ. από το προηγούμενο πρόγραμμα
Το πρόγραμμα εξόφλησης των οφειλών σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή, το οποίο διήρκεσε εννέα μήνες (από 1.4.2016) ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 9.1.2017. Συνολικά διακανόνισαν τις οφειλές τους 625.000 καταναλωτές, με συνολικό διακανονισθέν ποσό 1,3 δισ. ευρώ (αφορά μόνο χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ποσά υπέρ τρίτων).
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 75% του συνολικού ποσού που οφείλουν οι πελάτες μέσης και χαμηλής τάσης.