Χωρίς ακόμη να έχει ξεδιπλωθεί ολόκληρο το «έργο» των νέων ασφαλιστικών εισφορών καθώς ακόμη το υπουργείο Εργασίας δεν έχει εκδώσει όλες τις εγκυκλίους και ιδιαίτερα εκείνη που αφορά τα δελτία παροχής υπηρεσιών («μπλοκάκια»), εκατομμύρια επαγγελματίες αναζητούν τρόπους διαφυγής καθώς οι επιβαρύνσεις σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαγορευτικές ώστε να έχουν κίνητρο για εργασία.
Σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στον ασφαλιστικό νόμο και καταγράφονται στις εγκυκλίους και στις αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας, από 1.1.2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα καταβάλλουν εισφορές βάσει του καθαρού εισοδήματος από την επαγγελματική δραστηριότητα και ειδικότερα το 20% του καθαρού εισοδήματος για κλάδο σύνταξης και το 6,95% για κλάδο ασθενείας.

Γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι θα καταβάλλουν επίσης και 4% για κλάδο εφάπαξ και 6% για επικουρική σύνταξη.
Οι εισφορές θα υπολογίζονται κάθε φορά βάσει του εκκαθαριστικού που αφορά το προηγούμενο έτος. Ωστόσο για την πρώτη εφαρμογή του νέου μέτρου οι ασφαλισμένοι θα υπολογίσουν τις νέες ασφαλιστικές εισφορές βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος του 2016, δηλαδή εισοδήματα 2015.
Διευκρινίζεται ότι λαμβάνεται υπόψη το φορολογητέο ποσό από την επαγγελματική δραστηριότητα και όχι το άθροισμα και άλλων εισοδημάτων.
Από τα 586 ευρώ
Ελάχιστη βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αποτελούν τα 586 ευρώ τον μήνα (τεκμαρτό ελάχιστο ποσό αναφοράς).
Αυτό σημαίνει ότι και μηδενικό εισόδημα να έχει ένας επαγγελματίας που δεν έχει παράλληλα και μισθωτή εργασία θα πληρώνει το 20% των 586 ευρώ για σύνταξη και το 6,95% των 586 ευρώ για τον κλάδο ασθενείας.
Ο υφυπουργός Εργασίας Αναστάσιος Πετρόπουλος σε δηλώσεις του ανέφερε ότι αν κάποιος μισθωτός διαθέτει «μπλοκάκι» αλλά δεν έχει ούτε ένα ευρώ εισόδημα από Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, τότε δεν θα πληρώσει καμία ασφαλιστική εισφορά για το μπλοκάκι καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν θα εφαρμοστεί το ελάχιστο εισόδημα των 586 ευρώ.
Ανώτερο ποσό στο οποίο υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές ανά μήνα είναι τα 5.860 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Αν κάποιος βγάζει 100.000 ευρώ τον χρόνο, ή 100.000/12=8.333 ευρώ τον μήνα, θα καταβάλλει εισφορές σαν να είχε μηνιαίο εισόδημα 5.860 ευρώ τον μήνα.
Οσοι ξεκινούν να ασφαλίζονται το 2017 θα καταβάλλουν εισφορές για τα 586 ευρώ τον μήνα και αν εισπράξουν περισσότερα χρήματα θα τους ζητηθεί στο μέλλον η διαφορά, ενώ όσοι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση θα καταβάλλουν εισφορές με βάση υπολογισμού τα 586 μεικτά και θα τους καταλογιστεί η διαφορά μόλις εντοπιστούν τα ακριβή εισοδήματά τους.
Στις περιπτώσεις επαγγελματιών που παράλληλα έχουν και μισθωτή εργασία, για τον υπολογισμό του ανωτάτου ασφαλιστέου ποσού των 5.860 ευρώ τον μήνα ή 70.320 ευρώ ετησίως συνυπολογίζονται τα εισοδήματα από κάθε πηγή, και την επαγγελματική δραστηριότητα και τη μισθωτή εργασία.
Παραδείγματα επιβαρύνσεων
1. Επαγγελματίας με μηδενικό ή χαμηλό εισόδημα θα πληρώσει εισφορές 1.892€ τον χρόνο.
* Ασφαλιστικές εισφορές: Επί ελάχιστου ποσού 586€ τον μήνα.
* Θα πληρώσει για σύνταξη: 20% Χ 586€ = 117€ τον μήνα.
* Θα πληρώσει για ασθένεια: 6,95% Χ 586€ 40,7€ τον μήνα.
* Σύνολο = 157,7€ τον μήνα ή ετησίως 1.892€, έστω και αν δεν έχει ούτε 1€ εισόδημα.
2. Μισθωτοί που έχουν παράλληλα εισόδημα από «μπλοκάκι» θα πληρώσουν διπλές ασφαλιστικές εισφορές.
–Μισθωτός: Με μηνιαίο μισθό 400€.
–Εχει εισόδημα από «μπλοκάκι»: 300€ τον μήνα.
– Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016: 0€ ασφαλιστικές εισφορές για «μπλοκάκι» γιατί κατέβαλε εισφορές ως μισθωτός.
– Από 1ης Ιανουαρίου: Θα πληρώνει 300€ Χ 26,95% = 81€ τον μήνα ή 970€ τον χρόνο.
– Η μεγάλη αδικία: Θα πληρώνει εισφορές πάνω από τρεις μισθούς με «μπλοκάκι».
3. Οι νέες εισφορές στον ΟΑΕΕ
– Επαγγελματίας με εισόδημα: 30.000€.
– Πλήρωνε εισφορές: 4.024€.
– Με το νέο σύστημα: Θα πληρώσει 6.995€.
– Παραπάνω εισφορές: 2.971€.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ