Σύγχυση επικρατεί σχετικά με τις εισφορές των εργαζομένων σε δύο εργοδότες, που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Όπως σημειώνει η «Καθημερινή», η σχετική εγκύκλιος δεν έχει ακόμη εκδοθεί και, σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης, ακόμη και εάν αυτή εκδοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, αμφίβολο παραμένει εάν θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, στόχος είναι να δημιουργηθεί μία πλατφόρμα αναγγελίας τέτοιων συμβάσεων για όσους έχουν έως δύο εργοδότες και αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, έτσι ώστε να καταστεί εφικτός ο επιμερισμός των εισφορών σε 13,3% στους εργοδότες και 6,67% στους εργαζόμενους.

Στα θέματα πάντως που μένουν ανοιχτά είναι το πώς θα πείσει ο εργαζόμενος τον εργοδότη να αναλάβει την καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, το πώς θα διασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος δεν έχει περισσότερους εργοδότες, αλλά και το πότε υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας.