• Αναζήτηση
 • Νέος κύκλος συνεργασίας ελληνικών ΑΕΙ με επιστήμονες της διασποράς

  «Γέφυρες» ανάμεσα σε ελληνικά ΑΕΙ και έλληνες ακαδημαϊκούς που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με συναδέλφους τους ακαδημαϊκούς που ζουν και εργάζονται σε ανώτατα ιδρύματα στις ΗΠΑ και στον Καναδά στήνονται απο τη νέα χρονιά.

  «Γέφυρες» ανάμεσα σε ελληνικά ΑΕΙ και έλληνες ακαδημαϊκούς που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με συναδέλφους τους ακαδημαϊκούς που ζουν και εργάζονται σε ανώτατα ιδρύματα στις ΗΠΑ και στον Καναδά στήνονται απο τη νέα χρονιά.

  Το Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» χρηματοδοτεί με 1,25 εκατ. δολάρια το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International Education – IIE) για την έναρξη του μεγάλου Προγράμματος Υποτροφιών Ελληνική Διασπορά (Greek Diaspora Fellowship Program – GDFP). Όπως εξηγεί η καθηγήτρια κυρία Εφη Μπάσδρα και μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του προγράμματος για την Ελλάδα, για ένα χρονικό διάστημα δύο ετών 40 ακαδημαϊκοί των ΗΠΑ και του Καναδά με ελληνική καταγωγή θα λάβουν υποτροφίες για να επισκεφθούν τα ελληνικά πανεπιστήμια και να δημιουργήσουν συνεργατικές, αμοιβαία επωφελείς δράσεις μεταξύ των φοιτητών, των διδασκόντων και των πανεπιστημίων. Οι υπότροφοι αυτοί έχουν σκοπό να αναπτύξουν προγράμματα σπουδών για τη διεξαγωγή έρευνας και θα διδάξουν και θα επιβλέψουν μεταπτυχιακούς φοιτητές σε πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα.
  Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος του προγράμματος αυτού με την επιλογή συγκεκριμένων επιστημόνων, ενώ σε εξέλιξη είναι τώρα προθεσμία έως τις 31 Ιανουαρίου για μια νέα συνεργασία επιστημόνων.
  Όπως έχει ήδη γράψει «Το Βήμα», το πρόγραμμα υποτροφιών «Greek Diaspora Fellowship Program» (GDFP) δίνει τη δυνατότητα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα να συνεργαστούν με έλληνες ακαδημαϊκούς που ζουν και εργάζονται στις ΗΠΑ και στον Καναδά σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: (α) ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, (β) έρευνα και (γ) διδασκαλία και καθοδήγηση (mentoring) μεταπτυχιακών φοιτητών.
  Οι προτάσεις που μπορούν να γίνουν από ελληνικά ανώτατα ιδρύματα αφορούν:
  Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών: Υποβολή πρότασης για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών ή και την επέκταση του προγράμματος σπουδών σε αναδυόμενους κλάδους. Πρόταση για ανάπτυξη διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών που μπορεί να ενσωματώσει πολλαπλές ειδικότητες που θα επεκτείνουν την ερευνητική δραστηριότητα και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους φοιτητές στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που υποβάλλει την πρόταση.

  Έρευνα: Πρόταση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων σε αναδυόμενους κλάδους με σκοπό να ενισχυθεί η ανταλλαγή γνώσης και επιστημονικής συνεργασίας, καθώς και η ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που υποβάλλει την πρόταση.
  Διδασκαλία και καθοδήγηση μεταπτυχιακών φοιτητών: Πρόταση για πρόσκληση επιστημονικού συνεργάτη (fellow) που θα αναλάβει τον ρόλο σύμβουλου καθοδήγησης (mentor) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποστήριξη στη δημοσίευση έρευνας και την ανεύρεση επιχορήγησης / υποτροφίας για την εκπόνησή της.
  Περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση προτάσεων / αιτήσεων για το πρόγραμμα «Greek Diaspora Fellowship Program» (GDFP) στον σύνδεσμο: http://www.iie.org/Programs/Greek-Diaspora-Fellowship-Program#.V3JqoXzr2po
  Κοινωνία