Επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ πραγματοποιεί ο όμιλος Ιατρικού Αθηνών στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παρά την κρίση που ταλανίζει την Ελλάδα. Από την ίδρυσή του ο όμιλος έχει υιοθετήσεις τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας, εστιάζοντας τη στρατηγική του στην προσφορά στην κοινωνία, στο ανθρώπινο δυναμικό, στο περιβάλλον και στην εθνική οικονομία. Ο όμιλος παρουσίασε την 1η Εκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία αφορά το 2015, ενώ είναι η πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα που προχωρεί στην έκδοση αυτής της έκθεσης σύμφωνα με τη νέα έκδοση G4 των οδηγιών Global Reporting Initiative, υιοθετώντας τα πιο σύγχρονα πρότυπα για την αποτύπωση της υπεύθυνης λειτουργίας του.
Πιο συγκεκριμένα ο όμιλος, όπως ανέφερε η διοίκησή του:
n Προσέφερε τις υπηρεσίες του σε 3.174.000 ασθενείς την περίοδο 2010-2015 και επένδυσε 30,8 εκατ. ευρώ σε ιατρικό εξοπλισμό και τεχνολογία αιχμής.
n Διασφάλισε ένα εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης και εκπαίδευσης σε όλους τους εργαζομένους του. Παράλληλα, λειτουργεί ως υπεύθυνος εργοδότης, καθώς το 2015 προσέφερε 2.708 θέσεις εργασίας, ενώ κατά την περίοδο 2010-2015 κατέβαλε 169,9 εκατ. ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων του και 148,3 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία για την πληρωμή φόρων χωρίς να υπάρχουν οφειλές.
n Δραστηριοποιείται έντονα στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού καθώς έφερε στη χώρα μας συνάλλαγμα 201,7 εκατ. ευρώ την περίοδο 2010-2015, προσφέροντας τις νοσηλευτικές του υπηρεσίες σε περισσότερους από 6.000 ασθενείς ετησίως.
n Υλοποιεί ένα πολυδιάστατο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης», μέσα από το οποίο προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες σε όσους έχουν ανάγκη, καθώς και ενημέρωση για θέματα υγείας. Μεταξύ άλλων, τα τελευταία 8 χρόνια έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 500.000 κατοίκους σε 100 απομακρυσμένες περιοχές να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, μέσα από το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone, ενώ το 2015 1.125 συμπολίτες μας και 17 Σύλλογοι και ΜΚΟ σε όλη την Ελλάδα επωφελήθηκαν από τις παροχές του προγράμματος προσφορών προληπτικών εξετάσεων. Στο παρελθόν, ο όμιλος έχει οργανώσει ή συμμετάσχει σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αρμενία, στη Γιουγκοσλαβία και στην Παλαιστίνη.
n Εχει αναπτύξει και εφαρμόζει πολιτικές με τις οποίες εντοπίζονται, εξετάζονται και αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων του, με στόχο την αποφυγή πρόκλησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς

Οπως υπογράμμισε ο δρ Βασίλης Αποστολόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ιατρικού Αθηνών, «ο όμιλος με βασική αρχή τον σεβασμό στον άνθρωπο, αναπτύσσει όλα αυτά τα χρόνια τη δραστηριότητά του, υλοποιώντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς, ήδη από το 1986 που η ΕΚΕ δεν υπήρχε καν σαν έννοια. Συμπληρώνοντας 32 χρόνια παρουσίας και κοινωνικής προσφοράς, ο όμιλος προχωρεί στην έκδοση της πρώτης Εκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας, με σκοπό την πλήρη ενημέρωση όλων των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελατών και των ασθενών για το σύνολο των δράσεών του που αναδεικνύουν τη δέσμευσή του να λειτουργεί ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Συνεχίζοντας τη στρατηγική του και τα επόμενα χρόνια, ο όμιλος θα εξακολουθεί να εστιάζει στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία και στις επενδύσεις».