Μπορεί η τεχνολογία του 5G να βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αλλά η παγκόσμια οικονομία και οι επιχειρήσεις διεθνώς έχουν μεγάλες προσδοκίες, προσβλέποντας στα οφέλη που μπορεί να επιφέρει η ευρεία υιοθέτηση του υπερ-ταχύτατου Διαδικτύου. Σε αυτή τη λογική, δεν είναι τυχαίο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών, που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων σε εταιρείες από οκτώ διαφορετικούς κλάδους (ποσοστιαία το 94%), θεωρεί τα δίκτυα επόμενης γενιάς στην κινητή τηλεφωνία ως σημαντικό παράγοντα για τη στρατηγική ανάπτυξη της επιχείρησής τους.
Διαφορετικές οι ευκαιρίες που «βλέπει» κάθε κλάδος από την τεχνολογία και τις υποδομές επόμενης γενιάς: αυτοκινητοβιομηχανία, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, δημόσια ασφάλεια, βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, ιnternet/ψηφιακά μέσα, υγεία, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και media/gaming είναι οι τομείς που κατά κύριο λόγο αναμένεται να επηρεαστούν από τα δίκτυα επόμενης γενιάς. Κάθε ένας από αυτούς τους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με έρευνα της Ericsson, έχει διαφορετικές προσδοκίες από την τεχνολογία του 5G. Ολες, ωστόσο, συνδέονται με την οικονομία του Διαδικτύου και τις προεκτάσεις της στον πραγματικό κόσμο.
Η μελέτη της εταιρείας πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 650 στελεχών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων CIOs, CTOs, CMOs και άλλων κορυφαίων στελεχών πληροφορικής από οκτώ κλάδους της οικονομίας, που εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν περισσότερο από τις αλλαγές που φέρνει μαζί του το υπερταχύτατο Διαδίκτυο. Η έρευνα επιχειρεί να καταγράψει τις αναμενόμενες επιπτώσεις του 5G σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, εξετάζοντας τις πιο πιθανές χρήσεις της νέας τεχνολογίας, καθώς και τις νέες τάσεις που θα διαμορφώσει το 5G ανά τομέα.
Η έρευνα της Ericsson (Opportunities in 5G: The view from eight industries) διαπιστώνει ότι και οι οκτώ κλάδοι έχουν μεγάλες ελπίδες για το πώς το 5G θα μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ως σήμερα, ανοίγοντας νέα παράθυρα ευκαιρίας. Για παράδειγμα, στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης τα στελέχη ευελπιστούν ότι το 5G θα διευκολύνει νέες καθηλωτικές εμπειρίες στο τηλεοπτικό πεδίο, όπως η τεχνολογία ultra HD 4K και η εικονική πραγματικότητα.
Την ίδια στιγμή, υψηλόβαθμα στελέχη από τον τομέα της κοινής ωφέλειας αναμένουν αύξηση της παραγωγικότητας, ταχύτερη πρόσβαση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά, καθώς και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η ενισχυμένη παρακολούθηση και συντήρηση περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες και δυνητικά επικίνδυνες τοποθεσίες, με τη χρήση αισθητήρων αναφέρεται, για παράδειγμα, ως ένα άλλο όφελος.
Πάντως, από την πλευρά τους, τα στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας ελπίζουν ότι το 5G θα δώσει ώθηση στον τομέα των αυτοκινούμενων οχημάτων, καθώς και στα συστήματα που υποστηρίζουν υπηρεσίες, όπως streaming μουσικής, online θέαση ταινιών, real time ενημέρωση για την κίνηση και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και υπηρεσίες υποβοήθησης της οδήγησης, όπως το self-parking και η αποφυγή συγκρούσεων.
Στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας, τα στελέχη εκτιμούν ότι το 5G θα βελτιώσει την εμπειρία των πολιτών σε θέματα ασφαλείας. Από κοινού, το 5G και το Internet of Things αναμένεται να συμβάλουν τα μέγιστα στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών. Μάλιστα, το 96% των στελεχών απαντά ότι ήδη δρομολογεί σχετικές επενδύσεις, ώστε να επωφεληθεί από τις επερχόμενες αλλαγές.
Στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας η επίδραση του 5G αναμένεται να είναι επίσης καταλυτική. Οι εταιρείες του κλάδου σχεδιάζουν να εκμεταλλευτούν τη δυναμική του 5G για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά πιο γρήγορα.
Στη βιομηχανία του Internet το 5G εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην ψηφιακή οικονομία του Διαδικτύου, υποστηρίζοντας τομείς όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ψηφιακό ταξίδι ή η βιομηχανία του Διαμοιρασμού. Για το 96% των στελεχών το βασικό όφελος από την επένδυση στο 5G θα είναι η βελτιωμένη εμπειρία του πελάτη.
Επίσης, στον τομέα της υγείας, η τεχνολογία του 5G υπόσχεται να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των πολιτών με την υιοθέτηση νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Επιπλέον, τα στελέχη της υγειονομικής περίθαλψης πιστεύουν ότι η ασφάλεια είναι εξίσου σημαντική με την απόδοση από την άποψη της επιχειρηματικής αξίας του 5G.
Σχετικά με τον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εκτιμάται ότι το 5G θα βελτιώσει την παραγωγικότητα, την ικανοποίηση των πελατών, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τις ψηφιακές συναλλαγές κυρίως μέσω φορητών συσκευών. Τέλος, στον τομέα των media και των τυχερών παιχνιδιών, το 5G αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο σε πραγματικά συναρπαστικές εμπειρίες, όπως η τεχνολογία ultra HD 4K και η εικονική πραγματικότητα σε κινητές συσκευές.

HeliosPlus