Η φιλανθρωπία και η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι σημαντικά ζητήματα για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, όπως αποκαλύπτει πρόσφατη έρευνα του παγκόσμιου παρόχου επαγγελματικών χώρων ευέλικτης εργασίας Regus.

Οταν έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο παρόμοιων προσφορών εργασίας, οι εργαζόμενοι απάντησαν ότι θα έτειναν προς την εταιρεία που μπορεί να αποδείξει ότι πραγματοποιεί φιλανθρωπικές συνεισφορές με κάποιον τρόπο.

Σχεδόν οι μισοί (47%) από τους περίπου 40.000 συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαv ότι είναι σημαντικό γι’ αυτούς ο εργοδότης τους να εμπλέκεται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι επίσης σημαντικός παράγοντας κατά την επιλογή θέσεως εργασίας.

Ενα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 43% απάντησε ότι αν τους προσφέρονταν δύο ισοδύναμα καλές θέσεις εργασίας θα προτιμούσαν την πιο φιλάνθρωπη εταιρεία ως εργοδότη. Αυτό μας δείχνει πως οι επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα προσφέρουν στην κοινωνία είναι σε καλύτερη θέση να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλαντούχο δυναμικό.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, το ένα τρίτο των συμμετεχόντων θα ήθελαν να λαμβάνουν ενεργό μέρος στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες της εταιρείας τους, το 34% θα ήθελαν να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για αυτές τις δραστηριότητες και το 41% εκτιμούν τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά 29% πιστεύουν πως η σχετική πληροφόρηση είναι ανεπαρκής.

Επίσης, ένας στους τέσσερις θα ήθελε να είναι καλύτερα ενημερωμένος σχετικά με τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης άλλων ομάδων εντός της επιχείρησης, ενώ δύο πέμπτα των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι εταιρείες στον τομέα τους θα πρέπει να είναι πιο δραστηριοποιημένες σε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (40%) και φιλανθρωπικές δραστηριότητες (37%).

Η κυρία Κατερίνα Μάνου, γενική διευθύντρια της Regus για τα Βαλκάνια, δήλωσε σχετικά: «Τα κίνητρα των σημερινών εργαζομένων δεν περιορίζονται στην εγωιστική παρόρμηση της προσωπικής επιτυχίας. Είναι προφανές ότι προτιμούν να εργάζονται για εταιρείες με καλό ιστορικό κοινωνικών επιδόσεων. Η συμμετοχή σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες προβάλλει την εικόνα μιας θετικής αλλά και υπεύθυνης επιχείρησης και δίνει στους εργαζομένους ένα αίσθημα υπερηφάνειας για τον εργοδότη τους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να κατανοήσουν αυτή την προθυμία για συνεισφορά σε κοινωνικά θέματα, να ενημερώσουν τους εργαζομένους τους για τις σχετικές πρωτοβουλίες φιλανθρωπίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να τους δώσουν την ευκαιρία να συμμετέχουν προσωπικά σε αυτές. Οι εργαζόμενοι που είναι ενημερωμένοι για τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες της εταιρείας τους τείνουν να νιώθουν πιο ενθουσιώδεις και ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους, ενώ παράλληλα αυτές οι πρωτοβουλίες δημιουργούν ευκαιρίες ομαδικής συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων».

HeliosPlus