Η τεχνολογία και δη η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προβληματίζει ιδιαίτερα τα ανώτατα στελέχη διοίκησης των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Η δε αύξηση των κινδύνων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο τοποθετείται από μια σημαντική μερίδα των στελεχών στην κορυφή της λίστας των επιχειρησιακών προκλήσεων.
Το 40% των C-suite στελεχών αξιολογεί την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ως μία από τις τρεις κορυφαίες προκλήσεις. Δεδομένης της έντασης της δράσης του ψηφιακού εγκλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο και την αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων, κάθε άλλο παρά αποτελεί έκπληξη ότι το 40% των C-suiteστελεχών (CEOs,COOs,CFOs,CIOsκ.λπ.) αξιολογεί την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ως μία από τις τρεις κορυφαίες εταιρικές προκλήσεις.
Τα προαναφερόμενα προκύπτουν από την ετήσια έρευνα της A.T. Kearney (C-Suite survey), η οποία αποτυπώνει τις απόψεις των κορυφαίων στελεχών διοίκησης σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στο παγκόσμιο περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την έρευνα, τα στελέχη που αναδεικνύουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ως μέγιστη πρόκληση, εστιάζουν τη στρατηγική τους –πέρα από τη θωράκιση της ασφάλειας των συστημάτων και των λειτουργιών τους –στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα ψηφιακών επιθέσεων. Αυτό ισχύει για όλους τους τομείς της οικονομίας και για όλες τις περιοχές, με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας να εστιάζουν περισσότερο στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας.
Συνολικά, τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν αντιληφθεί ότι η έλλειψη καλά εκπαιδευμένων υπαλλήλων εμποδίζει την ικανότητα των εταιρειών να αμυνθούν κατάλληλα έναντι των ψηφιακών επιθέσεων. Αλλες προκλήσεις, που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τις οποίες κατονομάζουν ως σημαντικές τα C-suite στελέχη, αφορούν την απώλεια της επιχειρηματικής συνέχειας στο εσωτερικό της εταιρείας μετά από μια ψηφιακή επίθεση.
Πάντως, με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου συνδέονται και άλλες ανησυχίες των ανώτατων στελεχών. Ειδικά στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ανάγκης υιοθέτησης νέων τάσεων της τεχνολογίας, όπως το Mobility, το Cloud, τα Big Data & Analytics, οι ανησυχίες των στελεχών σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας κορυφώνονται. Σύμφωνα με την έκθεση της A.T. Kearney, η πρόκληση της ασφάλειας επηρεάζει σε έναν βαθμό και τη στάση των στελεχών έναντι των νέων αυτών ψηφιακών εργαλείων, καθώς ακόμη είναι έντονος ο προβληματισμός για τη θωράκιση από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. «Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι ασφάλειας του κυβερνοχώρου βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των επιχειρηματικών προκλήσεων, δεν προκαλεί εντύπωση η χλιαρή στάση των στελεχών έναντι τάσεων όπως το Mobility ή το Cloud» σημειώνει η ίδια έκθεση.

HeliosPlus