Στην online διασύνδεση του Μητρώου Φορολογούμενων με τα στοιχεία του Εθνικού Δημοτολογίου προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών.

Στόχος είναι η άμεση διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνουν οι φορολογούμενοι για την οικογενειακή τους κατάσταση και τις συγγενικές τους σχέσεις, προκειμένου να εντοπιστούν περιπτώσεις δηλώσεων ψευδών στοιχείων οικογενειακής κατάστασης που χρησιμοποιούνται για παράνομη είσπραξη συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων ή την παράνομη κατοχύρωση φορολογικών απαλλαγών.

Επιπλέον, στόχος είναι ο εντοπισμός όσων χρησιμοποιούν εικονικά και ψεύτικα φορολογικά προφίλ, αλλά και περιπτώσεων μη ορθής δήλωσης διεύθυνσης κατοικίας.