Τα βιολογικά προϊόντα αποτελούν έναν ακόμη κλάδο του εμπορίου που επηρεάστηκε αρνητικά από την κρίση, καθώς ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της ύφεσης, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση για την έναρξη νέων επιδοτήσεων, επιβράδυνε τον υψηλό ρυθμό ανόδου των προηγούμενων ετών.
Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από σχετική μελέτη της Infobank Hellastat για τον εγχώριο κλάδο των βιολογικών προϊόντων. Σύμφωνα με τον κ.Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, πλέον ο παράγοντας «τιμή» έχει αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά την εγχώρια κατανάλωση, ιδιαίτερα μετά την αύξηση του ΦΠΑ σε 23%, καθώς τα βιολογικά προϊόντα, όντας ακριβότερα από τα συμβατικά, στρέφουν τους έλληνες καταναλωτές σε φθηνότερες λύσεις. Επομένως οι παραγωγοί που ήταν λιγότερο ανταγωνιστικοί αναγκάστηκαν να εξέλθουν από τη βιολογική παραγωγική διαδικασία. Το γεγονός αυτό αντανακλάται και στην υποχώρηση του συνολικού αριθμού παραγωγών από περισσότερους από 23.400 το 2012 σε περίπου 20.200 στο τέλος του 2014.
Ωστόσο, θετικά μηνύματα προκύπτουν από το μέτωπο των εξαγωγών, καθώς σημαντικό μέρος της ελληνικής παραγωγής διοχετεύεται σε αγορές του εξωτερικού, όπου η ζήτηση είναι σαφώς υψηλότερη. Πλέον η διεθνής παρουσία αποτελεί σημαντικό πεδίο ανταγωνισμού των ελλήνων παραγωγών, σε μια προσπάθεια να «απεμπλακούν» από τη φθίνουσα εγχώρια ζήτηση. Στο τέλος του 2014 στον κλάδο δραστηριοποιούνταν συνολικά 21.855 επιχειρηματίες, αριθμός μειωμένος κατά 7,2% σε σχέση με το 2013. Αναλυτικά, το έτος αυτό λειτουργούσαν 20.186 παραγωγοί, 1.635 μεταποιητές, 7 εισαγωγικές και 27 εξαγωγικές εταιρείες. Επίσης, η έκταση των βιολογικών καλλιεργειών το 2014 διαμορφώθηκε σε 360.600 εκτάρια (από τα οποία το 57% είναι βοσκοτόπια), αποτελώντας περίπου το 7% των συνολικών εκτάσεων. Το μέγεθος αυτό υπολείπεται του προηγούμενου έτους κατά 22%.
Σημαντικά προβλήματα για την αγορά θεωρούνται η διακοπή λειτουργίας εξειδικευμένων καταστημάτων τα τελευταία χρόνια, η ανεπαρκής ανάπτυξη των δικτύων τυποποίησης και διανομής και η διακίνηση χύμα ποσοτήτων σε τομείς όπως το ελαιόλαδο. Σύμφωνα με την κυρίαΜαρία Μεταξογένη, διευθύνουσα σύμβουλο της IBHS, «οι έλληνες παραγωγοί πρέπει να ενισχύσουν τη διακίνηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό, καθώς σε αρκετές αγορές εκδηλώνεται ικανοποιητική ζήτηση για βιολογική παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό ενδεχομένως να απαιτηθεί η κατάρτιση συνεργασιών και συμμαχιών για αμεσότερη προώθηση και εκμετάλλευση δικτύων διανομής».

Στη μελέτη της Infobank Helllastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 41 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:
n Ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2014 εμφάνισε άνοδο κατά 7,3%, στα 106,64 εκατ. ευρώ.
n Τα συνολικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 13,6%, στα 7,57 εκατ., ενώ οι προ φόρων ζημιές περιορίστηκαν στα 1,14 εκατ. ευρώ.
n Το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε οριακά στο 6%, ενώ το περιθώριο των κερδών προ φόρων παρέμεινε στο 0,2%.
n Η κεφαλαιακή μόχλευση παρέμεινε σε επίπεδο λίγο χαμηλότερο από το 1,2 προς 1.
n Το μέσο διάστημα είσπραξης απαιτήσεων διαμορφώθηκε στους 4 μήνες.

HeliosPlus