Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοινώνει ότι ο κος Ηλίας Καρακίτσος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, υπέβαλε την παραίτησή του.

Η απόφαση του κ. Καρακίτσου οφείλεται σε αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.