Πρακτική αδυναμία διαπιστώνει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εξετάσεων από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων, εξαιτίας «των συνθηκών που επικρατούν στα εφημερεύοντα νοσοκομεία».

Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, Σωτήρη Μπερσίμη, επισημαίνοντας, ότι, «λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας και της υποστελέχωσης των νοσοκομείων, η εφαρμογή μίας τέτοιας απόφασης δεν είναι εφικτή».

ΕΙΝΑΠ και ΙΣΑ ζητούν την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης, τονίζοντας ότι «δυσχεραίνει περαιτέρω το έργο των εφημερευόντων γιατρών στα ΤΕΠ» και «υποβαθμίζει σοβαρά την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών».

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ επισημαίνει πως είναι «πρακτικά ανάρμοστη και εν δυνάμει επικίνδυνη για τους ασθενείς, δεδομένων των συνθηκών (έλλειψη ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού καθώς και υποδομών), η επιχειρούμενη από τους αρμόδιους του ΕΟΠΥΥ επιβολή στους εφημερεύοντες γιατρούς να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά, μέσω της ΗΔΙΚΑ, τις επείγουσες παρακλινικές ενδονοσοκομειακές εξετάσεις στα ΤΕΠ των νοσοκομείων».

Αναφέρει, ότι, «οι γιατροί δεν έχουν καμιά σχέση με τα οικονομικά και λογιστικά ζητήματα του νοσοκομείου», ενώ ο ΙΣΑ προτείνει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για εξετάσεις μπορεί, πλην των περιπτώσεων του κατεπείγοντος, να γίνει στα πλαίσια τυχόν νοσηλείας ή στα εξωτερικά ιατρεία. Άλλως, σε περίπτωση κατεπείγοντος, όταν μία εξέταση πρέπει άμεσα να εκτελεστεί εντός του νοσοκομείου, η συνταγογράφηση μπορεί και θα πρέπει να είναι μόνο χειρόγραφη και όχι ηλεκτρονική.