Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων που θα γίνουν την Πέμπτη, 14 Ιουλίου, από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και θα αφορούν τους υποψηφίους οι οποίοι θα πληρούν τους όρους για να περάσουν στη επόμενη φάση, συνεχίζεται η διαδικασία του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών. Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι υποψήφιοι μέσω των νομίμων εκπροσώπων τους εξέτασαν τους φακέλους που επιθυμούσαν χωρίς ωστόσο να προβούν, ακόμη, σε ενστάσεις ή παρατηρήσεις καθώς αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου όλων των φακέλων από την Ειδική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
Μόλις η Επιτροπή ολοκληρώσει τον έλεγχο θα γίνουν βάση χρονοδιαγράμματος και οι επίσημες ανακοινώσεις της τελικής λίστας των υποψηφίων οι οποίοι θα προχωρήσουν στην φάση της δημοπρασίας των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.