Γυρίζει σελίδα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν, χθες Τρίτη τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά την διάρκεια της συνεδρίασής της. Πρόκειται για τον Διευθύνων Σύμβουλο Άρη Ξενόφο, τον αναπληρωτή διευθύνων σύμβουλο Γ. Κουτσό και τον εκπρόσωπο της ΤτΕ Αν. Γάγαλη.

Ανακοινώθηκε κι επίσημα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) η παραίτηση των μελών της Εκτελεστικής του Επιτροπής, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες για την αντικατάστασή τους με ξένα στελέχη, μετά από την αιφνιδιαστική παρέμβαση του επόπτη του συστήματος, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM).

Πρόκειται τους για κ.κ. Άρη Ξενόφο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γιώργο Κουτσό, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αναστάσιο Γάγαλη, Μέλος, οι οποίοι θα παραμείνουν στις θέσεις τους έως τις 18 Ιουλίου.
Σημειώνεται πάντως ότι ακόμη κι αν δεν έχει γίνει η αντικατάστασή τους έως τότε, το Ταμείο θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις μέσω του γενικού του συμβουλίου.
Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι η διαδικασία της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις παραπάνω θέσεις, θα πρέπει βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, να διαρκέσει τουλάχιστον 60 ημέρες.
Με αυτό το δεδομένο, η τοποθέτηση των νέων μελών, που εκτός απροόπτου δε θα είναι Έλληνες, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, θα γίνει το νωρίτερο αρχές Σεπτεμβρίου.
Εξάλλου, όλα δείχνουν ότι θα αντικατασταθεί, σε δεύτερο χρόνο, και ο πρόεδρος του ΤΧΣ Γιάννης Μιχελής.
Τα κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση τόσο της παλαιάς διοίκησης του ΤΧΣ, όσο και των νέων υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων που έμειναν κενές, γίνεται με τα εξής κριτήρια:

Για την αξιολόγηση των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής

– Δεσμευτικό Κριτήριο: Δυνητική σύγκρουση συμφερόντων

– Βαθμολογούμενα Κριτήρια

A. Προσωπικά

3. Προηγούμενη σχετική εμπειρία / Καταλληλότητα βιογραφικού σημειώματος σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας

4. Βαρύτητα της προσωπικότητας σε σχέση με το ρόλο

B. Ακεραιότητα

3. Ανεξαρτησία από λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη

4. Τήρηση εμπιστευτικότητας

Γ. Στρατηγική

4. Προώθηση ΤΧΣ ως αξιόπιστου φορέα στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

5. Επίπεδο άσκησης:

iv) των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται στο ΤΧΣ από τον Νόμο,

v) των δεσμεύσεων που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης, και vi) των δικαιωμάτων που απορρέουν από το Πλαίσιο Συνεργασίας με τις Τράπεζες

6. Επιτυχία στην καθοδήγηση της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης

Δ. Διοικητικές Ικανότητες

1. Επιτυχία στην ικανότητα βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και καθοδήγησης του προσωπικού στη μέγιστη δυνατή απόδοση

2. Επιμέλεια στην επεξεργασία των θεμάτων της ημερησίας διάταξης των Συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και τήρηση πρακτικών ποιοτικού επιπέδου

3. Ποιοτική κατάρτιση του προϋπολογισμού

4. Έγκαιρος διορισμός και αποτελεσματική καθοδήγηση των Εκπροσώπων του ΤΧΣ στα

Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών

E. Επικοινωνία – Εκπροσώπηση

4. Σεβασμός του ΤΧΣ από τις διοικήσεις των συστημικών Τραπεζών

5. Επιτυχία στην προώθηση των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων αυτών των φορολογουμένων

6. Επίπεδο επικοινωνίας με την Ελληνική Κυβέρνηση και τους Θεσμούς

ΣΤ. Διακριτική ευχέρεια αξιολόγησης: Ελεύθερο κείμενο

Για την αξιολόγησης του Προέδρου και των Μελών του Γενικού Συμβουλίου

– Δεσμευτικό Κριτήριο: Δυνητική σύγκρουση συμφερόντων

Σε περίπτωση που ο/ η υποψήφιος/ α δεν πληροί το Δεσμευτικό Κριτήριο, αυτομάτως αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.

– Βαθμολογούμενα Κριτήρια

A. Προσωπικά

1. Προηγούμενη σχετική εμπειρία / Καταλληλότητα βιογραφικού σημειώματος σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας

2. Βαρύτητα της προσωπικότητας σε σχέση με το ρόλο

B. Ακεραιότητα

1. Ανεξαρτησία από λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη

2. Τήρηση εμπιστευτικότητας

Γ. Στρατηγική

1. Προώθηση του ΤΧΣ ως αξιόπιστου φορέα στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

2. Επίπεδο άσκησης:

i) των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται στο ΤΧΣ από τον Νόμο, ii) των δεσμεύσεων που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης, και iii) των δικαιωμάτων που απορρέουν από το Πλαίσιο Συνεργασίας με τις Τράπεζες

3. Επιτυχία στην καθοδήγηση της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης

Δ. Διοικητικές Ικανότητες

1. Βαθμός παρακολούθησης του επιπέδου συμμόρφωσης της Εκτελεστικής Επιτροπής με τις διατάξεις του Νόμου

2. Βαθμός ικανότητας στην επίλυση κρίσεων

E. Επικοινωνία – Εκπροσώπηση

1. Σεβασμός του ΤΧΣ από τις διοικήσεις των συστημικών Τραπεζών

2. Επιτυχία στην προώθηση των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων αυτών των φορολογουμένων

3. Επίπεδο επικοινωνίας με την Ελληνική Κυβέρνηση και τους Θεσμούς

Ζ. Διακριτική ευχέρεια αξιολόγησης

1. (Ελεύθερο κείμενο). Σημείο στο οποίο ο αξιολογητής μπορεί να γράψει επιπλέον παραττηρήσεις.

Η ανακοίνωση
Στην επίσημη ανακοίνωση του ΤΧΣ, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών, το Ταμείο συνέβαλε με καθοριστικό τρόπο στη διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσα σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες.
Όπως αναφέρεται σχετικά, ο επιτυχής σχεδιασμός επέτρεψε την άντληση σημαντικών κεφαλαίων από την επενδυτική κοινότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, την απόκτηση, για πρώτη φόρα, δικαιωμάτων ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο των Τραπεζών και την προοπτική ανάκτησης, επίσης για πρώτη φορά, μέρους των κεφαλαίων που διατέθηκαν μέσω της αποπληρωμής των CoCos.
Επιπλέον, το ΤΧΣ εκπλήρωσε εγκαίρως και με τον απαιτούμενο επαγγελματισμό όλες τις δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης της Ελληνικής Δημοκρατίας με τους Εταίρους της.
Ειδικότερα προέβη στην τροποποίηση του Νόμου του ώστε να αντικατοπτρίζεται ο νέος ρόλος του Ταμείου και οι εκτεταμένες εργασίες που απορρέουν από τη νέα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (FAFA) και τις νέες δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεργασίας.
Στο δε καίριο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων το ΤΧΣ κατέγραψε σε σχετικές μελέτες αφενός τα εμπόδια νομικής και κανονιστικής φύσεως, η άρση των οποίων θα διευκόλυνε την επίλυση του προβλήματος αυτού, και αφετέρου την περίμετρο των μη εξυπηρετούμενων δανείων μεγάλων επιχειρήσεων περιγράφοντας ταυτόχρονα ένα μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των Τραπεζών.
Τέλος, το ΤΧΣ με τη συμβολή εξωτερικού συμβούλου διεθνούς εμπειρίας, διεξήγαγε και ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών των συστημικών τραπεζών.
«Με την ολοκλήρωση ενός σημαντικού και επιτυχημένου έργου η Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) υπέβαλε την παραίτησή της, με ισχύ την 18η Ιουλίου 2016, προκειμένου να διευκολύνει τις μελλοντικές επιλογές για το ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει το ΤΧΣ στο τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.
Το Γενικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του την Τρίτη, ευχαρίστησε τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ.κ. Άρη Ξενόφο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γιώργο Κουτσό Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αναστάσιο Γάγαλη Μέλος, για την πολύτιμη συνεισφορά τους όλο το διάστημα της θητείας τους και τους ευχήθηκε καλή συνέχεια στα επόμενα βήματα της επαγγελματικής τους πορείας.

Για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TΧΣ) συστάθηκε με το Ν.3864/2010 ως ΝΠΙΔ. Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα και διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του ΤΧΣ είναι η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
  • Βηματοδότης Η γιορτή της δημοκρατίας και η παραφωνία Βελόπουλου Το κεντρικό σύνθημα στη δεξίωση για την 47η επέτειο από την... ΒΗΜΑτοδότης |
Σίβυλλα
Helios Kiosk