Και όμως, δεκαοκτώ χρόνια μετά, επιτυχόντες σε γραπτό διαγωνισμό οι οποίοι δεν διορίστηκαν, αν και έπρεπε, θα ξαναμετρηθούν και θα αναμετρηθούν για μια θέση στο Δημόσιο. Θα ξανασυναντηθούν όμως λίγοι από όσους πέτυχαν στον περίφημο διαγωνισμό ο οποίος διενεργήθηκε το 1998 βάσει της υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξης από το ΑΣΕΠ. Στη διαδικασία διορισμού, η οποία «άνοιξε» για αυτούς τους επιτυχόντες μη διοριστέους, θα μετέχει μόλις το 18% όσων έχουν δικαίωμα και θα μπορούσαν να διεκδικήσουν μία από τις 2.135 θέσεις στη δημόσια διοίκηση εν έτει 2016.
Στις 20 Μαΐου έληξε η διορία για την κατάθεση αίτησης συμμετοχής με βάση την προκήρυξη 1ΕΓ/2016, την οποία έχει εκδώσει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης. Εστάλησαν ταχυδρομικώς (όπως ορίζει η διαδικασία) προς το ΑΣΕΠ 2.280 αιτήσεις επιτυχόντων του 1998 που επιθυμούν να διεκδικήσουν την είσοδό τους στο Δημόσιο. Ο αριθμός των υποψηφίων θα είναι κατά τι μικρότερος καθώς κάποιοι έστειλαν και άλλον φάκελο με συμπληρωματικά στοιχεία.


Από 12.500 έμειναν σχεδόν 2.200

Τόσοι απέμειναν να διεκδικούν ακόμη την είσοδό τους στο Δημόσιο. Και αυτό ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών του ΑΣΕΠ, ήταν περί τις 12.900 εκείνοι/ες που περιλαμβάνονται στους αναθεωρημένους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ έτους 1998. Αφαιρώντας όσους έχουν διοριστεί ή δεν αποδέχτηκαν τον διορισμό τους κατά καιρούς (περιορισμοί που τίθενται στην προκήρυξη), οι εν δυνάμει υποψήφιοι διεκδικητές των θέσεων, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της Ανεξάρτητης Αρχής, θα μπορούσαν να φτάσουν ως και τους 12.500.
Ομως και η ζωή είναι μυλόπετρα και παράλληλα οι κυβερνήσεις αλέθουν. Ούτως ή άλλως, η περιπέτεια της διαδρομής χιλιάδων ανθρώπων που διαγωνίστηκαν γραπτώς, πέτυχαν αλλά έμειναν στον… αέρα του Δημοσίου δεν είναι ευθύγραμμη. Και τα χρόνια που πέρασαν είναι πολλά: 18 χρόνια από τη διενέργεια του διαγωνισμού ΑΣΕΠ και 11 από τους τελευταίους διορισμούς επιτυχόντων του.
Πάντως, ύστερα από τόσα χρόνια οι επιτυχόντες ΑΣΕΠ που έκαναν αίτηση για την προκήρυξη 1ΕΓ/2016 θα «κονταροχτυπηθούν» μεταξύ τους μέσω μιας διαδικασίας κατάταξης. Θα επιλεγούν με κριτήριο τη βαθμολογία την οποία είχαν λάβει τότε στον γραπτό διαγωνισμό. Υστερα από υποβολή αιτήσεων θα καταρτιστεί ο κατάλογος διοριστέων για 2.135 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε δημόσιες υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.


Μια… πονεμένη ιστορία

Πώς όμως φτάσαμε ως εδώ; Ο γραπτός διαγωνισμός της υπ’ αριθμ. 8/1997 προκήρυξης του ΑΣΕΠ διενεργήθηκε το 1998. Επειδή όμως τότε οριζόταν ότι οι μετέχοντες έπρεπε να έχουν δηλώσει τρεις προτιμήσεις, προέκυψε το παράδοξο να μείνουν εκτός διορισμού υποψήφιοι που έγραψαν υψηλότερη βαθμολογία από άλλους που τελικά διορίστηκαν. Προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το ΣτΕ τους δικαίωσε το 2004, ξεκαθαρίζοντας ότι αφού στην προκήρυξη είχε τεθεί ως όριο για να κριθεί κάποιος ως επιτυχών στον διαγωνισμό, επιτυχόντες είναι όσοι έλαβαν ίση ή ανώτερη από την καθορισμένη βαθμολογία.
Το ΑΣΕΠ επανακατέταξε τους επιτυχόντες, δηλαδή όσους είχαν βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης κατά κατηγορία και κλάδο και ύστερα από υποβολή νέων συμπληρωματικών δηλώσεων προτίμησης οι υποψήφιοι κατατάχθηκαν βάσει νέου πανελλήνιου πίνακα σε σειρά διοριστέου μετά την 2396/2004 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανεξάρτητα από το αν είχαν ασκήσει ή όχι αίτηση ακυρώσεως και αν είχαν εκδικασθεί. Ετσι, με βάση την εναρμόνιση προς την απόφαση του ΣτΕ έγιναν ορισμένοι διορισμοί το 2005. Το πρόβλημα όμως δεν λύθηκε διότι παρέμειναν περί τις 12.900 οι επιτυχόντες και μη διοριστέοι με βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης που όριζε ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ.
Εδώ και χρόνια η πολιτεία όλο το λύνει το ζήτημα και όλο άλυτο μένει. Τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αποφάσισε να καλύψει επείγουσες ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών με τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 (Α’ 48) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 (Α’ 33).


Η διαδικασία επιλογής

Η στελέχωση μόνιμου προσωπικού αφορά 2.135 θέσεις σε υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου πέντε υπουργείων: Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Κάθε υποψήφιος κατατάσσεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) με μόνο κριτήριο τη συνολική βαθμολογία με την οποία είχε καταταγεί στους πίνακες της υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξης με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία που έλαβε στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 1998 ήταν ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης κατά κατηγορία και κλάδο.
Από τους πίνακες κατάταξης και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτίμησής τους, καταρτίζεται ο πίνακας διοριστέων –ο αριθμός τους ίσος με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται.
Ποιοι και πώς θα διοριστούν για τις 2.135 θέσεις – Προϋποθέσεις συμμετοχής

Σε λίγες ημέρες θα εκδοθεί επίσημα από το ΑΣΕΠ ο ακριβής αριθμός των αιτήσεων που υπεβλήθησαν για την κάλυψη 720 θέσεων ΠΕ (γραμματείς, διοικητικοί υπάλληλοι και οικονομολόγοι), 372 θέσεων ΤΕ (γραμματείς, διοικητικοί υπάλληλοι, λογιστές και προσωπικό Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας) και 1.043 θέσεων ΔΕ (ειδικότητες γραμματέων, διοικητικού – λογιστικού, διοικητικού).

Κρίσιμη παράμετρος για τη συμμετοχή είναι να περιλαμβάνεται ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3320/2005, στους πίνακες κατάταξης κατά κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ και κλάδο της προκήρυξης 8/1997, καθόσον έχει λάβει στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 1998 βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης.
Στην προκήρυξη Βερναρδάκη όμως τίθενται παράλληλα και οι εξής προϋποθέσεις: να μην έχει ήδη διοριστεί ως τακτικό προσωπικό, μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) με οποιαδήποτε διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Να μην έχει διοριστεί ως τακτικό προσωπικό με οποιαδήποτε διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εν συνεχεία να παραιτήθηκε. Να μην ανήκει στην κατηγορία των υποψηφίων που κατατάχθηκαν βάσει νέου πανελλήνιου πίνακα (Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8/1997 –ΦΕΚ 124/30.6.2005/Τ. Π. ΑΣΕΠ) σε σειρά διοριστέου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 και δεν αποδέχτηκαν τον διορισμό τους.

HeliosPlus