Την πλατφόρμα Hoovers, τη νέα λύση για ανάλυση δεδομένων αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, που βοηθά τις επιχειρήσεις στις πωλήσεις και στην ανάπτυξή τους , παρουσιάζει η ΙCAP Group, αποκλειστικός συνεργάτης της Dun & Bradstreet στην Ελλάδα, στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, στην ελληνική αγορά.
Το Hoovers, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, είναι ένα προϊόν επιχειρηματικής πληροφόρησης που παρέχει στοιχεία για πάνω από 90 εκατομμύρια επιχειρήσεις και 100 εκατομμύρια επαγγελματίες, από 900 επιχειρηματικούς κλάδους. Με την πλατφόρμα Ηοοvers, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται τα στοιχεία αυτά γρήγορα και εύκολα ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα ορθές αποφάσεις αλλά και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα επιχειρηματικά τους ρίσκα. Η ποιοτική πληροφόρηση που προσφέρει καλύπτει ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών, αφού μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από τον τομέα του Marketing, όσο και των Πωλήσεων.
Η εφαρμογή καλύπτει ανάγκες όπως: (α) εύρεση νέων υποσχόμενων αγορών (εντοπισμό συγκεκριμένων εταιρειών προς προσέγγιση στις αγορές που παρουσιάζεται ενδιαφέρον (β) εύρεση δυνητικών πελατών που αποτελούν up-selling και cross-selling ευκαιρίες για την ανάπτυξη του τζίρου.
Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη πλατφόρμα Hoovers, είτε αφορούν εταιρείες, είτε κλάδους είτε στοιχεία επικοινωνίας, έχουν προέλθει από έρευνα, έχουν αναλυθεί και ανανεώνονται συνεχώς από εξειδικευμένο προσωπικό, με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη παροχή πληροφοριών προς τους χρήστες.