Ενα σπουδαίο και ιστορικό εκκλησιαστικό γεγονός πρόκειται να πραγματοποιηθεί εφέτος στη χώρα μας. Πρόκειται για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας που θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη το διάστημα από 18 ως 27 Ιουνίου 2016. Η Σύνοδος θα ξεκινήσει επισήμως με Πανορθόδοξη Θεία Λειτουργία που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Ηρακλείου την Κυριακή της Πεντηκοστής 19 Ιουνίου και οι εργασίες της θα διεξαχθούν στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων.
Η Σύνοδος αυτή είναι καρπός ενός οράματος πολλών δεκαετιών αλλά και μιας μακράς προπαρασκευαστικής διαδικασίας η οποία ξεκίνησε επίσημα το 1961. Την τελική απόφαση της πραγματοποίησής της έλαβαν δύο Συνάξεις όλων των Προκαθημένων των κατά τόπους ορθοδόξων εκκλησιών που συγκλήθηκαν τον Μάρτιο του 2014 στην Κωνσταντινούπολη και τον Ιανουάριο του 2016 στη Γενεύη.
Της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου θα προεδρεύσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και θα συμμετάσχουν ορθόδοξοι επίσκοποι από όλες τις ανά τον κόσμο ορθόδοξες εκκλησίες. Σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν 14 πατριαρχεία και αυτοκέφαλες εκκλησίες, οι οποίες θα εκπροσωπηθούν στη Σύνοδο από τον Προκαθήμενό τους και 24 επισκόπους τους εκάστη. Το γεγονός είναι πράγματι ιστορικό διότι θα είναι η πρώτη φορά που η Ορθόδοξη Εκκλησία συνολικά, υπό τη σημερινή της μορφή, θα συνέλθει συνοδικά σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πρώτιστος σκοπός της Πανορθόδοξης αυτής Συνόδου είναι να εδραιώσει την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ενότητα που θεμελιώνεται στην κοινή ορθόδοξη πίστη και στα ιερά Μυστήρια (ειδικά αυτό της Θείας Ευχαριστίας). Με τον τρόπο αυτόν θα καταδειχθεί και συνοδικά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι το άθροισμα πολλών εθνικών εκκλησιών αλλά η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 1) η αποστολή της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, 2) η εκκλησιαστική οργάνωση της λεγόμενης «ορθόδοξης διασποράς», δηλαδή των ορθόδοξων κοινοτήτων που βρίσκονται στη Δυτική Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία, 3) ο τρόπος ανακηρύξεως μιας Αυτόνομης Εκκλησίας, 4) το μυστήριο του γάμου και τα κωλύματα αυτού, 5) η σπουδαιότητα της νηστείας και η τήρησή της σήμερα και 6) οι σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο.
Τα ζητήματα αυτά, που καθορίστηκαν ήδη την εποχή της αποφάσεως της σύγκλησης της Συνόδου και έτυχαν συλλογικής προετοιμασίας από διορθόδοξες επιτροπές και διασκέψεις, φαίνονται εκ πρώτης όψεως ότι δεν είναι ίσως σήμερα από τα πλέον φλέγοντα προβλήματα. Εν τούτοις, πρόκειται για σημαντικά θέματα, κατά το πλείστον βέβαια εσωτερικής οργανώσεως, που χρήζουν διευθετήσεως ώστε η Ορθόδοξη Εκκλησία με μία φωνή και «εν μιά καρδία» να εκφέρει στο μέλλον λόγο και επί άλλων ζητημάτων που απασχολούν την ίδια αλλά και τον σύγχρονο άνθρωπο. Βέβαια η Σύνοδος θα έχει την ευκαιρία να απευθυνθεί προς όλον τον κόσμο, τόσο προς τους πιστούς όσο και προς κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως, μέσω του τελικού και επίσημου μηνύματός της. Σε μια ανθρωπότητα που σπαράσσεται από διαιρέσεις και συγκρούσεις η Ορθόδοξη Εκκλησία θα στείλει μήνυμα ελπίδος και καταλλαγής.
Αξίζει, τέλος, να τονιστεί ότι το γεγονός της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, πέρα από τις αποφάσεις που θα λάβει, είναι αυτό καθαυτό ιδιαίτερα σημαντικό. Η πραγματοποίηση της Συνόδου θα αποτελέσει μια πολύτιμη εμπειρία που θα σφραγίσει το μέλλον της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της παρουσίας της στον κόσμο.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ