Λιγότερες θα είναι εφέτος σε σχέση με το 2015 οι προσλήψεις συμβασιούχων στους δήμους και στις περιφέρειες. Στις 3.933 ορίστηκε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού για το έτος 2016. Από αυτούς οι 933 θα αμείβονται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των ΟΤΑ, ενώ 3.000 θα προσληφθούν στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων.
Για το έτος 2015 ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εγκρίσεων διαμορφώθηκε σε 6.595 συνολικά, εκ των οποίων οι 1.037 αφορούσαν συμβάσεις βαρύνουσες τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των ΟΤΑ, ενώ οι 5.558 αφορούσαν συμβάσεις στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων.
Ολα καθορίζονται με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις των κυβερνήσεων για περιστολή των δαπανών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 3833/2010, όπως ισχύει, έχει καθορισθεί μείωση κατά 10% του αριθμού των χορηγούμενων εγκρίσεων για το έτος 2016 σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2015.
Πότε δεν ισχύει

Ο περιορισμός αυτός των εγκρίσεων δεν ισχύει για πρόσληψη συμβασιούχων που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων κατά το σκέλος που η μισθοδοσία τους δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των ΟΤΑ.
Συνυπολογίστηκε ότι με ρύθμιση του 2015 έχει οριστεί πως ανανεώσεις ή παρατάσεις αυτού του είδους των συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξαιρούνται από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Ετσι με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) ορίστηκε ότι εφέτος στους ΟΤΑ θα προσληφθούν ως 3.933 συμβασιούχοι. Η ΚΥΑ (αριθμ. οικ. 16961, ΦΕΚ Β’, αρ. φύλλου 1410, 19.5.2016) συνυπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη, τον υφυπουργό Εσωτερικών κ. Γιάννη Μπαλάφα και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Χουλιαράκη.
Η αναλογία

Την ίδια στιγμή στο πολυνομοσχέδιο των 7.500 σελίδων που εισήλθε αργά το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλή περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία επιχειρείται σταδιακή «χαλάρωση» στην αναλογία προσλήψεων – αποχωρήσεων στο Δημόσιο.
Κάθε χρόνο από το 2010, στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας απέναντι στους δανειστές, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών μόνιμων υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου συναρτάται με καθορισμένη κάθε φορά αναλογία σε σχέση με τις αποχωρήσεις.
Για το τρέχον έτος η αναλογία είναι 1 προς 5, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, και για το επόμενο έτος διαμορφώνεται σε 1 προς 4, για να καταλήξει το 2018 σε 1 προς 3.
Παράλληλα στη διάταξη υπάρχουν τρεις εξαιρέσεις στους περιορισμούς οι οποίες αφορούν προσλήψεις –με κατανομή το 2015 –κατ’ εφαρμογήν αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων ελληνικών δικαστηρίων, αποφάσεων του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τοποθετήσεις σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού κ.ά. με μεταφορά προσωπικού από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

HeliosPlus