Αμετάβλητο παραμένει για τις επόμενες δέκα εργάσιμες ημέρες το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών μέσω του μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας (ELA).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 69,1 δισεκ. ευρώ έως και την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ΤτΕ το αμετάβλητο ανώτατο όριο αντανακλά τη σταθεροποίηση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες οι καταθέσεις εμφάνισαν τον Απρίλιο και νέα μείωση παρά τους περιορισμούς που έχουν τεθεί.