Στην κοινοπραξία Τοξότης – Ομάδα Κατασκευών φαίνεται πως θα ανατεθεί η ολοκλήρωση του τμήματος Αμαλιάδα – Δουναίικα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, καθώς μειοδότησε, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφέροντας έκπτωση της τάξης του 55,32%. Πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο μήκους 8,96 χλμ., ο οποίος διαμορφώνεται με νέα χάραξη και περιλαμβάνει τον ανισόπεδο κόμβο Αμαλιάδας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 58,4 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται ακόμα δικαίωμα προαίρεσης 1,6 εκατ. ευρώ για την προσαρμογή της κάθετης οδού του ανισόπεδου κόμβου Αμαλιάδας στη νέα προβλεπόμενη από το σχέδιο πόλεως οδό.

Το τμήμα Αμαλιάδα – Δουναίικα είναι ουσιαστικά το δεύτερο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, ο οποίος αποσπάστηκε το 2013 από τη σύμβαση παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού και θα εκτελεστεί ως δημόσιο έργο, «σπασμένο» σε οκτώ ξεχωριστές εργολαβίες. Στόχος αυτής της επιλογής, κατά το υπουργείο Υποδομών, είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής μικρομεσαίων τεχνικών εταιρειών πέρα των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων.

Όπως αναφέρεται και στη «Διαύγεια», στόχοι αυτής της επιλογής είναι η σημαντική βελτίωση του ανταγωνισμού, με την ταυτόχρονη εξασφάλιση πολλών μετώπων εργασίας, αύξησης της κινητοποίησης εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού και, τέλος, μείωση του κόστους και του χρόνου κατασκευής του έργου. Πολλοί είναι όμως αυτοί που εκφράζουν ανησυχίες ότι το συνολικό έργο δύσκολα θα ολοκληρωθεί.

Μέχρι σήμερα, το δεύτερο τμήμα είναι το μόνο του οποίου η δημοπράτηση έχει προχωρήσει, καθώς ο διαγωνισμός για το πρώτο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργος – Δουναίικα έχει αναβληθεί ήδη τρεις φορές λόγω της αποχής των μηχανικών. Ως αποτέλεσμα, ο διαγωνισμός θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εξ αρχής. Αναβολή υπήρξε και στον διαγωνισμού του δεύτερου τμήματος, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στις 19 Απριλίου 2016, στο διάστημα δηλαδή της αποχής.