Μετά τις εκλογές της 16ης Μαΐου συγκροτήθηκε σε σώμα το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF ως εξής:

Πρόεδρος: Σοφία Τζιτζίκου
Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Φελώνης
Ταμίας: Θάνος Ορφανός
Μέλη: Δάφνη Βεργίδη, Ευγενία Κατούφα, Καλλιόπη Μάλφα, Νίκος Σκεντέρης, Βασίλης Χρονόπουλος, Θεόδωρος Χρονόπουλος

Η νέα πρόεδρος Σοφία Τζιτζίκου είναι φαρμακοποιός με ειδίκευση στους Διεθνείς Οργανισμούς στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και μεταπτυχιακό στον οικογενειακό προγραμματισμό με μακρά θητεία στο χώρο των δικαιωμάτων της γυναίκας και του παιδιού. Υπηρέτησε εθελοντικά σε κορυφαίες θέσεις στην IPPF (Διεθνή Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού), οργάνωση που συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη, εκπροσωπώντας 160 χώρες. Με σημαντική εθελοντική δράση σε εθνικό επίπεδο σε δομείς αλληλεγγύης και αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης και στη UNICEF, της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος.

Η θέση όλων των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου, είναι εθελοντική και άμισθη.