Στα 848 εκατ. ευρώ έφτασε ο κύκλος εργασιών της Vodafone Ελλάδας για το οικονομικό έτος που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και έληξε τον Μάρτιο του 2016, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε την Τρίτη το Vodafone Group. Έσοδα που εμφανίζονται βελτιωμένα σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, οπότε ανήλθαν σε 737 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 235 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προσέγγισαν τα 80 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις της Vodafone Ελλάδας ξεπέρασαν τα 127 εκατ. ευρώ.
Οι πελάτες κινητής ανήλθαν σε 5,732 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 12%, ενώ στη σταθερή οι ευρυζωνικοί πελάτες ξεπέρασαν τους 551.000 και αυξήθηκαν κατά 58.000. Ακόμη, αξιοσημείωτη είναι η χρήση δεδομένων από το δίκτυο κινητής της εταιρείας, καθώς αυξήθηκε κατά 73% και ξεπέρασε τα 3.271 ΤΒ.
Συνολικά, το Vodafone Group κατέγραψε κύκλο εργασιών 56 δισ. ευρώ σε όλο τον κόσμο. Οι οικονομικές επιδόσεις του ομίλου χαρακτηρίζονται από την επιτυχημένη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «Project Spring» το οποίο έχει ως στόχο εκτεταμένες επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς στην Ευρώπη. Μάλιστα, πλέον η Vodafone είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος πάροχος τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη.