Μείωση κατά 23,7% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάρτιο του 2016, καθώς η μείωση της αξίας των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη από τη μείωση της αξίας των εξαγωγών. Στο τέλος του α’ τριμήνου το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 6,9%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές, η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 3.630,9 εκατ. ευρώ έναντι 4.375,6 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2015, παρουσιάζοντας μείωση 17% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 72,7 εκατ. ευρώ, ή 2,4%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.095,7 εκατ. ευρώ έναντι 2.364,5 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 11,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 5,2 εκατ. ευρώ, ή 0,3%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.535,2 εκατ. ευρώ έναντι 2.011,1 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 23,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 67,5 εκατ. ευρώ, ή 4,7%).

Το α’ τρίμηνο η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 10.122,5 εκατ. ευρώ έναντι 11.011,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 8,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 271,3 εκατ. ευρώ, ή 3,3%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 5.720,8 εκατ. ευρώ έναντι 6.281,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 8,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 8 εκατ. ευρώ, ή 0,2%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 4.401,7 εκατ. ευρώ έναντι 4.730,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 6,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 279,3 εκατ. ευρώ, ή 7,6%).