Στην Ευρώπη αναζητούν πλέον κεφάλαια για επενδύσεις οι ελληνικές εταιρείες, λόγω της έλλειψης ρευστότητας στη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε την Τρίτη χρηματοδοτική συμφωνία ύψους 15 εκατ. ευρώ με την Creta Farms SA, πραγματοποιώντας την πρώτη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στην Ελλάδα που επωφελείται από τη στήριξη που προσφέρει η εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (European Fund for Strategic Investments/EFSI), του χρηματοδοτικού βραχίονα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη (πακέτο Γιούνκερ).
«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα για την υπογραφή αυτής της δανειακής συμφωνίας ύψους 15 εκατ. ευρώ με την Creta Farms. Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης καινοτόμου εταιρείας είναι το πιο πρόσφατο βήμα που γίνεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ευρώπη, συνάδει δε με την πλούσια δράση του ομίλου ΕΤΕπ για την υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας εδώ και πολλά χρόνια. Η Τράπεζα της ΕΕ θα εξακολουθήσει να στηρίζει επενδύσεις καίριας σημασίας στην Ελλάδα που θα προωθήσουν την ανάπτυξη και θα συμβάλουν στη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας, τόσο στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη όσο και μέσω των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτει» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Τζόναθαν Τέιλορ.

«Σημαντική ημέρα για την Ελλάδα»

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γίρκι Κατάινεν, αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα όσον αφορά το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: υπογράφεται το πρώτο έργο της ΕΤΕπ που θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η Creta Farms θα χρησιμοποιήσει τη νέα χρηματοδότηση για να επενδύσει στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην καινοτομία (ΕΑΚ) και για να αναπτύξει την καινοτόμο επιχείρησή της που δραστηριοποιείται στον τομέα των αγροτικών διατροφικών προϊόντων. Ευελπιστώ ότι από το Επενδυτικό Σχέδιο θα επωφεληθούν σύντομα πολλές ακόμη ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διατροφής, της βιομηχανίας και του τουρισμού. Ενθαρρύνω τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα να αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ, η οποία διαθέτει διευρυμένη ομάδα στην Ελλάδα, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Συμβουλευτικό Κόμβο (European Investment Advisory Hub)».

Η χρηματοδότηση της Creta Farms που υπογράφηκε σήμερα αφορά δάνειο ύψους 15 εκατ. ευρώ με πενταετή διάρκεια αποπληρωμής. Οι όροι της χρηματοδότησης έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα αναπτυξιακά σχέδια της εταιρείας. Πραγματικά, η ΕΤΕπ, έχοντας την υποστήριξη του EFSI, «βασίζεται» στην ανάπτυξη της εταιρείας. Η εταιρική στρατηγική περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων σειρών προϊόντων στη βιομηχανία αλλαντικών και γαλακτομικών. H επένδυση που θα χρηματοδοτηθεί θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, τόσο εγχώρια όσο και στις εξαγωγικές αγορές. Αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 100 νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.
Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο κ. Εμμανουήλ Δομαζάκης, πρόεδρος του ΔΣ της Creta Farms, δήλωσε: «Επενδύουμε στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί επιβεβαίωση των κινήσεων που έχει κάνει η εταιρεία τα τελευταία έτη. Πρωτοπορούμε πάλι, όντας η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εντάσσεται στο Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ για την Ευρώπη. Αποτελεί τιμή για εμάς το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας, στέκεται δίπλα μας στην υλοποίηση του Προγράμματος Ερευνας και Καινοτομίας, στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και στην επέκταση των προϊόντων μας σε διεθνείς αγορές».

Εν τω μεταξύ, υπεγράφη την Τρίτη και συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και του ελληνικού Ταμείου ιδίων κεφαλαίων Diorama Investments του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού διαχειρίζεται η Deca Investments AIFM. Η επένδυση του ΕΤαΕ στο εν λόγω Ταμείο θα επιτρέψει στο Diorama να αυξήσει τη χρηματοδότηση που παρέχει σε ελληνικές ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παρέχοντας κεφάλαια για την απαραίτητη ανάπτυξη και επέκταση. Η συμμετοχή του ΕΤαΕ αναμένεται να προσελκύσει και άλλους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, και ως εκ τούτου θα επιτρέψει στο Diorama να επενδύσει περισσότερα από 125 εκατ. ευρώ σε ελληνικές αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Η επένδυση του ΕΤαΕ επωφελείται της στήριξης της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο κ. Νίκος Ι. Κουλής, γενικός διευθυντής της Deca Investments, δήλωσε: «Το ΕΤαΕ είναι ο πρώτος διεθνής θεσμικός επενδυτής στο Ταμείο μας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από έλληνες ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Χάρη στη στήριξη και στην επιμέλειά τους, μπορέσαμε να βελτιώσουμε το προσφερόμενο προϊόν και την αξία της πρότασής μας ως διαχειριστής του Ταμείου. Μαζί θα εξασφαλίσουμε στην ελληνική οικονομία πολυπόθητα ίδια κεφάλαια προσανατολισμένα στην ανάπτυξη, παρέχοντας την αναγκαία ώθηση για την επέκταση των επιτυχών και εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων».

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας υπέγραψαν στην Αθήνα την πρώτη συμφωνία εγγυήσεων με στόχο την υποστήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI»).
Αυτή η νέα συμφωνία εγγυήσεων με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας θα καλύψει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 5 εκατ. ευρώ για περισσότερους από 300 μικροδανειολήπτες, κυρίως γεωργούς, νέους άνεργους δανειολήπτες, συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, καθώς και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της «πράσινης» οικονομίας. Το καθεστώς εγγυήσεων EaSI δρομολογήθηκε στα τέλη Ιουνίου 2015, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.


Δημιουργία θέσεων εργασίας

Η κυρία ΜαριάνΤίσεν, επίτροπος αρμόδια για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα στην εργασία, δήλωσε: «Η αποδέσμευση επενδύσεων στην ελληνική οικονομία αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Χαιρετίζω θερμά τη σημερινή συμφωνία με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, με την οποία 300 πολύ μικροί επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων και κοινωνικών επιχειρήσεων, θα επωφεληθούν από δάνεια ύψους 5 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει πλήρως δεσμευμένη στη δημιουργία μεγέθυνσης χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη».

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μικροδανείων στο πλαίσιο του EaSI μπορούν να έρχονται απευθείας σε επαφή με τα υποκαταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας στην Ελλάδα.
Το ΕΤΕ δεν προσφέρει άμεση οικονομική στήριξη σε επιχειρήσεις αλλά υλοποιεί τη χρηματοδοτική διευκόλυνση μέσω τοπικών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων, όπως μικροπιστωτικά ιδρύματα, κοινωνική χρηματοδότηση και εγγυήσεις, καθώς και μέσω τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EaSI και δραστηριοποιούνται σε όλη την ΕΕ των «28» και άλλες χώρες. Οι εν λόγω διαμεσολαβητές έρχονται απευθείας σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο των εγγυήσεων EaSI.
Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τη μικροχρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με συνολικό κονδύλι ύψους 193 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Στόχος είναι να αυξηθεί η πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες που θέλουν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, καθώς και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδίως μέσω δανείων ως 25.000ευρώ. Επιπλέον, για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω δανείων ύψους 500.000ευρώ κατ’ανώτατο όριο. Η μικροχρηματοδότηση και η στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας υλοποιούνται κατ’ αρχάς μέσω των εγγυήσεων EaSI που θα δώσουν τη δυνατότητα στους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να προσεγγίσουν μικροεπιχειρηματίες που δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με άλλον τρόπο λόγω εκτιμήσεων κινδύνου, αλλά και κοινωνικές επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το ΕΤΕ για να υλοποιήσει τις εγγυήσεις EaSI.

HeliosPlus