Στη μακρινή Αυστραλία υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο η Intrasoft International. Ειδικότερα, η κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει η Intrasoft International, επιλέχθηκε από την κυβέρνηση Περιφέρειας Πρωτευούσης της Αυστραλίας (Australian Capital Territory Government), για να υλοποιήσει το έργο εγκατάστασης μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας συλλογής εσόδων και πληρωμών δικαιωμάτων.

Η σύμβαση αυτή είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου μετασχηματισμού τριετούς διάρκειας και συνολικού κόστους 30 εκατ δολάρια Αυστραλίας με στόχο να προσφέρει καλύτερες, ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στους φορολογούμενους και σε αυτούς που λαμβάνουν παραχωρήσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το έργο αυτό είναι το πρώτο έργο που υλοποιεί η Intrasoft International στην Αυστραλία, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή διεθνή εμπειρία και την αποδεδειγμένη ικανότητά της στην ανάληψη και υλοποίηση καθοριστικής σημασίας έργων παγκοσμίως, καθώς και την εταιρική στρατηγική της να επενδύσει στις παγκόσμιες αγορές. Η πλατφόρμα, η οποία βασίζεται στη λύση διαχείρισης Δημοσίων Εσόδων της Oracle, θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή εταιρία, DB Results (επικεφαλής της κοινοπραξίας).
To Australian Capital Territory Revenue Office συγκεντρώνει πάνω από 1,2 δισ. δολάρια Αυστραλίας σε φόρους και εισφορές κάθε χρόνο για να στηρίξει τη χρηματοδότηση ζωτικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως υγεία, εκπαίδευση, δημόσιες συγκοινωνίες, δρόμους, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους, ανακύκλωση, αποκομιδή απορριμμάτων, πάρκα και βιβλιοθήκες. Ο φορέας αυτός διαχειρίζεται επίσης πάνω από 50 εκ. δολα σε αξία επιστροφές και επιδοτήσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μετακίνησης και αγοράς οπτικών κάθε χρόνο για συνταξιούχους, χαμηλόμισθους και άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ο Επίτροπος τoυ Australian Capital Territory Revenue Office, κ. Kim Salisbury, δήλωσε: «Μετά από μία αυστηρή ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης πιστεύουμε ότι το σύστημα αυτό είναι το πλέον κατάλληλο να καλύψει τις ανάγκες του φορέα μας και να ανταποκριθεί στις όποιες μελλοντικές απαιτήσεις. Η ομάδα υλοποίησης συνδυάζει την αποδεδειγμένη ικανότητα της τοπικής διαχείρισης έργου της DB Results με τη δυνατή διεθνή εμπειρία την Intrasoft International στον χώρο της φορολογίας».
Η εφαρμογή του συστήματος αυτού θα υποστηρίξει το ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού του Australian Capital Territory Revenue Office, συμβάλλοντας στην επίτευξη της Κυβερνητικής Στρατηγικής Προτεραιότητας για Οικονομική Ανάπτυξη και Διαφοροποίηση και την προσφορά υπηρεσίων μίας στάσης για τους πολίτες.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intrasoft International, κ. Αλέξανδρος Μάνος, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να συμβάλλουμε στο ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού και αναβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Πρωτευούσης Αυστραλίας. Η Intrasoft International έχει αναπτύξει ισχυρή τεχνογνωσία σε συστήματα πληροφορικής του δημόσιου τομέα για κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω μεγάλης κλίμακας, σύνθετων και καθοριστικής σημασίας έργων που έχει υλοποιήσει στους χώρους της Φορολογίας, Δημόσιων Οικονομικών, Τελωνείων και Συμμόρφωσης. Η επιλογή της εταιρίας μας από την Κυβέρνηση της Περιφέρειας Πρωτευούσης Αυστραλίας για την παροχή τεχνογνωσίας στον τομέα της Φορολογίας, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει η Intrasoft International στους πελάτες της».