«Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας λειτουργώντας στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών για την προάσπιση των συμφερόντων όλων των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου στην ελληνική επικράτεια και υπό το βάρος της ευθύνης αυτής, δηλώνει δημόσια ότι δεν δείχνει ανοχή και δεν θα συμβάλει σε καμία πράξη συμμετοχής και επιβεβαίωσης της αποδόμησης του κοινωνικού διαλόγου στη χώρα» αναφέρει η ΓΣΕΕ σε επιστολή της προς την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η οποία καλείται να συζητήσει για το επίμαχο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Και προσθέτει: «Η Συνομοσπονδία έχει δηλώσει με κάθε τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση ότι ο σεβασμός στους δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες οφείλει να είναι διαρκής, έμπρακτος και απαρέγκλιτος, σε πείσμα όλων των παρεμβάσεων ακόμα και στην καρδιά της έννοιας της συλλογικής εκπροσώπησης και αυτονομίας, που οδήγησαν, όπως είναι γνωστό, στην απόσυρση των εκπροσώπων της ΓΣΕΕ από την ΟΚΕ. Η σταθερή αγνόηση βέβαια της εργατικής πλευράς και μάλιστα η συζήτηση επί θεμάτων που μας αφορούν, επιβεβαιώθηκε και από τις συνομιλίες της Κυβέρνησης μόνο με τις εργοδοτικές οργανώσεις.

»Το ήδη καταγγελθέν έλλειμμα ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου με τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς εκπροσώπησης των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, τόσο σε επίπεδο διαδικασίας, όσο και σε επίπεδο λήψης υπόψη των θέσεών τους, αλλά και η αγνόηση της Γνώμης και η ακύρωση στην πράξη και αυτού του ίδιου του συνταγματικού ρόλου της ΟΚΕ από την εισαγωγή προς κατ’επείγουσα ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, καταδεικνύουν τον προσχηματικό χαρακτήρα και τελικά την υποβάθμιση κάθε έννοιας και διαδικασίας κοινωνικού διαλόγου».

«Απευθύνομαστε εκ νέου στο σύνολο των φορέων που συμμετέχουν στην ΟΚΕ και καλούμε να μην νομιμοποιήσουν την κυβερνητική αυθαιρεσία ως πράξη θωράκισης του ρόλου των οργανώσεών μας, της ίδιας της ΟΚΕ, αλλά και της κοινωνίας στο σύνολό της, από πρακτικές που υποσκάπτουν την ουσία του κοινωνικού διαλόγου και της κοινωνικής διαπραγμάτευσης και εν τέλει της δημοκρατικής λειτουργίας της χώρας» καταλήγει.