Σε συμφωνία για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων φαίνεται να έχουν έλθει κυβέρνηση και θεσμοί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, η συμφωνία που επιτεύχθηκε το βράδυ της Μ.Δευτέρας, προβλέπει προστασία της πρώτης
κατοικίας μέχρι του ποσού των 140.000 ευρώ, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, προβλέπει παράταση ως το 2018 της περιόδου, κατά την οποία δεν θα επιτρέπεται η
πώληση σε fund, δανείων που συνδέονται άμεσα με την πρώτη κατοικία για
όλες τις κατηγορίες στεγαστικά, επιχειρηματικά και επαγγελματικά.

Εν τω μεταξύ, συστήνεται τριμελής επιτροπή για την αδειοδότηση των funds που θα διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια.