Με οδηγό την ιστορία και την τεχνογνωσία στη στήριξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, η Eurobank, ήδη από το 2009, υποστηρίζει ένα νέο, εξωστρεφές μοντέλο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα προχώρησε στην υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας με την AFI (Action Finance Initiative) με σκοπό την παροχή μικρο-πιστώσεων για την στήριξη υφιστάμενων αλλά και νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και της αυτοαπασχόλησης.

Ο θεσμός της μικρο-πίστωσης (micro-financing),ιδιαίτερα στην σημερινή συγκυρία και με την ανεργία των νέων να παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες σε αυτοαπασχολούμενους, ενώ μπορεί να αποτελέσει ανάσα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

H συνεργασία της Eurobank με την AFI έχει στόχο, μέσω της ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης, της εμπιστοσύνης και της αλληλεγγύης, να βοηθήσει πολύ μικρές επιχειρήσεις, ανέργους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αυτοαπασχολούμενους χωρίς εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, ώστε είτε να δημιουργήσουν μόνοι τους τη δική τους θέση εργασίας, είτε να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση δημιουργώντας και νέες θέσεις εργασίας.

Στο νέο σχήμα, η AFI αναλαμβάνει την προεπιλογή, την εκπαίδευση και το mentoring των υποψηφίων μικροεπιχειρηματιών, ενώ η Eurobank αναλαμβάνει τον πιστωτικό έλεγχο και τη χρηματοδότηση. Η εξέταση των αιτημάτων χρηματοδότησης των υποψηφίων που έχουν προεπιλεγεί από την AFI, θα γίνεται από εξειδικευμένη υπηρεσία στην Τραπεζική Μικρών Επιχειρήσεων της Eurobank. Σε πρώτη φάση η συνεργασία ξεκινά από το Νομό Αττικής και αφορά σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σ’ αυτόν.

Η AFI είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2014 από την Action Aid Hellas και τη γαλλική οργάνωση ADIE – ηγέτιδα στην Ευρώπη σε θέματα μικρο-πιστώσεων.

Ο θεσμός της μικρο-πίστωσης (micro-financing): Ο θεσμός της μικρο-πίστωσης (micro-financing) λειτουργεί ήδη περισσότερα από 25 χρόνια και έχει εφαρμοστεί τόσο σε αναπτυσσόμενες αγορές όσο και σε ώριμες, αναπτυγμένες οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα παίρνει τη μορφή ενός συστήματος υποστήριξης που περιλαμβάνει δωρεάν εκπαίδευση, mentoring, καθοδήγηση και πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ σε άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν μία επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους.