Υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη, η σύμβαση κατασκευής του έργου της Κάτω Διάβασης Σιδηροδρομικών Γραμμών της οδού Αγίας Παρασκευής στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και της ανάδοχου εταιρείας Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ. Έργο που έχει συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, το οποίο ανέρχεται στο ποσόν των 10.546.762,23 ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης εργασιών τους 22 μήνες.
Το έργο εντάσσεται στο συνολικότερο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα κατάργησης της σημερινής ισόπεδης διάβασης των σιδηροδρομικών γραμμών επί της οδού Αγ. Παρασκευής. Σκοπός είναι η βελτίωση των οδικών κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή και η ασφαλέστερη κίνηση πεζών και οχημάτων, όπως επίσης και η απρόσκοπτη κυκλοφορία των σιδηροδρομικών συρμών.
Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης τα υδραυλικά έργα απορροής όμβριων στα τεχνικά και τις οδούς, ο ηλεκτροφωτισμός των οδών και των τεχνικών έργων, καθώς και η κατασκευή πλήρως σηματοδοτούμενου οδικού κόμβου στη συμβολή της οδού Καραντινού με την οδό Μοναστηρίου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-20.
Η κατασκευή της Κάτω Διάβασης Σιδηροδρομικών Γραμμών της οδού Αγίας Παρασκευής στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης θα οδηγήσει, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΡΓΟΣΕ, στην αποκατάσταση της διακοπής του αστικού ιστού και θα αποτελέσει έργο πνοής για την περιοχή.