Μόνο 208 πρόσφυγες μετεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα και την Ιταλία στο διάστημα από τις 16 Μαρτίου ως τις 11 Απριλίου ενώ η ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε θέσει ως στόχο τους 6.000. Στη δεύτερη έκθεσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, η Επιτροπή κρίνει μη ικανοποιητική την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την πρώτη έκθεση, στις 16 Μαρτίου, ιδίως στον τομέα της μετεγκατάστασης ενώ τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα στις επανεγκαταστάσεις προσφύγων από την Τουρκία.
«Τα κράτη μέλη πρέπει να εκπληρώσουν επειγόντως τις πολιτικές και νομικές τους δεσμεύσεις για τη μετεγκατάσταση ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από την Ελλάδα και την Ιταλία. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα» δήλωσε ο επίτροπος Μετανάστευσης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος. «Οι προσπάθειες μετεγκατάστασης πρέπει να αυξηθούν θεαματικά για να αντιμετωπιστεί η επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στην Ελλάδα και να αποφευχθεί η επιδείνωση της κατάστασης στην Ιταλία».
Από το φθινόπωρο 615 μετεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η Επιτροπή υπολογίζει ότι στην Ελλάδα βρίσκονται από 35.000 ως 40.000 άτομα που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Στην έκθεσή της -στην οποία αξιολογεί τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη-μέλη για την υλοποίηση του προγράμματος επείγουσας μετεγκατάστασης και του ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης- αναφέρει ότι συνολικά, από την αρχή του προγράμματος το φθινόπωρο, έχουν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα 615 άτομα.
Από αυτούς μετεγκαστάθηκαν 2 στη Βουλγαρία, 6 στην Κύπρο, 7 στην Εσθονία, 111 στη Φινλανδία, 242 στη Γαλλία, 37 στη Γερμανία, 10 στην Ιρλανδία, 6 στη Λετονία, 6 στη Λιθουανία, 30 στο Λουξεμβούργο, 6 στη Μάλτα, 48 στην Ολλανδία, 89 στην Πορτογαλία και 15 στη Ρουμανία –αριθμοί «αστείοι» τόσο σε σχέση με τις δεσμεύσεις των κρατών για 2.943 όσο και με την απόφαση του ευρωπαϊκού Συμβουλίου των αρχηγών κρατών για 63.302 μετεγκαταστάσεις.
Όσο για την επανεγκατάσταση προσφύγων από την Τουρκία προς την Ευρώπη, από τις 4 Απριλίου που άρχισε να εφαρμόζεται ο μηχανισμός 1:1 και πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες επανεισδοχές από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την Τουρκία, επανεγκαταστάθηκαν 37 Σύροι στη Γερμανία, 11 στη Φινλανδία και 31 στην Ολλανδία. Θυμίζουμε ότι στις 18 Μαρτίου, ΕΕ και Τουρκία συμφώνησαν ότι για κάθε Σύρο που θα επαναπροωθείται στην Τουρκία μετά την παράτυπη άφιξή του στα ελληνικά νησιά, θα επανεγκαθίσταται ένας Σύρος από την Τουρκία στην Ευρώπη.