ΤΟ ΒΗΜΑ – The New York Times
Παρά τον τίτλο τους, τα «έγγραφα του Παναμά» δεν αφορούν κατά κύριο λόγο ατον Παναμά. Δεν αναφέρονται καν κατά κύριο λόγο σε εταιρείες του Παναμά. Τα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα, που υπεκλάπησαν παράνομα και κυκλοφόρησαν την περασμένη εβδομάδα σχετικά με παλαιότερες μυστικές εξωχώριες εταιρείες, συγκλονίζουν τον πλανήτη με αποκαλύψεις για αχαλίνωτη κατάχρηση των νόμιμων χρηματοπιστωτικών δομών από τους πλούσιους. Ομως ονομάζονται αδίκως έγγραφα του Παναμά επειδή αυτός ο συγκεκριμένος όγκος των εγγράφων προέρχονταν από μόνο μία νομική εταιρεία με έδρα τον Παναμά. Αλλά το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι παγκόσμιο.
Δεν αξίζει στον Παναμά να ξεχωρίζει για ένα θέμα που μαστίζει πολλές χώρες. Αλλά είμαστε πρόθυμοι να αποδεχθούμε την ευθύνη για την διόρθωση του προβλήματος, εν μέρει επειδή η μεγαλύτερη διαφάνεια συνιστά την συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που έχουμε ξεκινήσει πρόσφατα. Ο κόσμος πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα συλλογικά και με επείγοντα μέτρα, και ο Παναμάς είναι έτοιμος να ανοίξει τον δρόμο.

Η έκταση των πληροφοριών κόβει την ανάσα: Τα αρχεία περιλαμβάνουν πληροφορίες για περισσότερες από 14.000 τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, εταιρικούς ιδιοκτήτες και άλλους μεσάζοντες από περισσότερες από 100 χώρες, που είναι μόνο ένα μικρό μέρος μιας παγκόσμιας βιομηχανίας που φιλοξενεί τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οτι ορισμένοι μπορούν να χειραγωγούν το σύστημα για να κρύψουν τον πλούτο τους δεν είναι απλώς άδικο. Βλάπτει επίσης την παγκόσμια ανάπτυξη στερώντας έσοδα που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη και στις υποδομές.

Σε αντίθεση με όσα μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, ο Παναμάς δεν κάνει ειδικές διευκολύνσεις για εξωχώριες δομές. Η συσχέτιση του Παναμά με υπεράκτιες δραστηριότητες προέρχεται από το γεγονός ότι φορολογεί μόνο το εισόδημα που προέρχεται από το εσωτερικό του Παναμά, όχι απ ‘έξω, το οποίο παραμένει φορολογητέο σύμφωνα με τους νόμους των ξένων δικαιοδοσιών. Οι κανόνες αυτοί, με βάση τους νόμους της Νέας Υόρκης και του Ντελαγουέρ, προήλθαν το 1927 και είναι κοινοί σήμερα. Ενώ αυτοί οι νόμοι έχουν ενισχυθεί με πρόσθετες ρυθμίσεις, μπορούν ακόμα να χειραγωγηθούν για παράνομους σκοπούς.

Επί προηγουμένων κυβερνήσεων, ο Παναμάς ήταν αναμφίβολα στόχος της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Σήμερα, ο Παναμάς έχει δεσμευθεί για την υιοθέτηση όλων των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για την διαφάνεια που απαιτούνται για να ικανοποιήσει τη διεθνή κοινότητα. Στους 21 μήνες της κυβέρνησής μου, ο Παναμάς έχει λάβει μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας και της ισχύος των χρηματοοικονομικών νομικών συστημάτων μας.

Εχουμε αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο συμφωνιών που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών. Και από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, απαιτούμε την πιστοποίηση της ταυτότητας των μετόχων όλων των εταιρειών του Παναμά.

Εχω δεσμευτεί δημοσίως για την αυτόματη ανταλλαγή των οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν αναγνωριστεί και επικυρωθεί από την διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για το Ξέπλυμα Χρήματος, η οποία αναφέρθηκε στην «σημαντική πρόοδο» του Παναμά στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος όταν μας αφαίρεσε φέτος από την «γκρίζα λίστα». Η απομάκρυνση του Παναμά από αυτόν τον κατάλογο συνέβη σε χρόνο ρεκόρ.

Η κατάταξή μας στην οικονομική διαφάνεια από την μη κυβερνητική οργάνωση Tax Justice Network έχει βελτιωθεί σταθερά από το 2013, και τώρα είμαστε πολύ μπροστά από την Ιαπωνία, την Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Εχω ανακοινώσει ότι το υπουργείο Εξωτερικών του Παναμά θα δημιουργήσει μια Ανεξάρτητη Επιτροπή Διεθνών Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των πολιτικών μας, τον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την πρόταση μέτρων τα οποία θα μοιραστούμε με άλλες χώρες για την ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομικής και νομικής διαφάνειας. Περιμένουμε τα πορίσματά τους εντός έξι μηνών.

Μετά από δεκαετίες δικτατορίας, ο Παναμάς είναι μια σταθερή δημοκρατία προσηλωμένη στο κράτος δικαίου και η περιφερειακή έδρα για περισσότερες από 100 πολυεθνικές εταιρείες. Για την εξέλιξη της δημοκρατίας μας πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση που θα δεσμεύεται για την διαφάνεια, την λογοδοσία και την διάκριση των εξουσιών. Η απάντησή μας στην τρέχουσα κρίση θα δοκιμάσει την αποφασιστικότητα και τις δυνατότητές μας.

* Ο κ.Juan Carlos Varela είναι ο πρόεδρος του Παναμά.