Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε δικηγόρος και ζητεί από τον πρόεδρο του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου να «παγώσει» με προσωρινή διαταγή του την απόφαση της Ολομέλειας των πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με τις οποίες αποφασίστηκε η παράταση της πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων έως 15 Απριλίου 2016.

Επιπρόσθετα, ο εν λόγω δικηγόρος ζητεί από το ΣτΕ να ανασταλούν και να ακυρωθούν οι επίμαχες αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δικηγόρων που αποφάσισαν την παράταση της αποχής.

Όπως έγινε γνωστό, η κυρία προσφυγή θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

Στην προσφυγή, αναφέρεται ότι οι δικηγόροι κατά το διάστημα που έχει αποφασιστεί η αποχή, δεν μπορούν να ασκήσουν το λειτούργημά τους, καθώς ο ΔΣΑ δεν εκδίδει γραμμάτια προείσπραξης που είναι αναγκαία παραστατικά για κάθε δικαστική ενέργεια, εάν προηγουμένως δεν έχουν λάβει οι δικηγόροι την άδεια από τον Σύλλογο – η δε χορήγηση των αδειών, γίνεται σε ελάχιστο αριθμό περιπτώσεων (παραγραφή αδικημάτων, αποφυλακίσεις, κ.λπ.).

Επιπρόσθετα, αναφέρει ο εν λόγω δικηγόρος, η απαγόρευση αυτή έκδοσης γραμματίων από τον ΔΣΑ κατά την διάρκεια της αποχής, είναι και μη νόμιμη, καθώς παραβιάζει τον Κώδικα Δικηγόρων και οδηγεί στην άρση της δυνατότητας απονομής της Δικαιοσύνης – ενώ όποιος παραβιάσει την αποχή υπόκειται στον πειθαρχικό έλεγχο.

Επίσης, αναφέρει ότι για να παρακαμφθεί η νομολογία της Ολομέλειας του ΣτΕ που έχει κρίνει ότι η αποχή των δικηγόρων δεν πρέπει να είναι μεγάλης διάρκειας, επιλέχθηκε το σύστημα των διαρκών συνεχών αποφάσεων αποχής μεγάλης διάρκειας, πού όλες μαζί συνεχόμενες από την έναρξη της δικηγορικής αποχής έως σήμερα, «συνιστούν αποχή καθολικού χαρακτήρα και αόριστης διάρκειας».

Ακόμη, αναφέρει ότι η αποχή του δημιουργεί οικονομική βλάβη και προβλήματα, καθώς δεν μπορεί να εργαστεί για να έχει πόρους, δεν έχει εισοδήματα από άλλες πηγές, ενώ έχει δάνειο και τρία ανήλικα παιδιά.

Η προσφυγή του δικηγόρου είναι η πρώτη που κατατέθηκε στο ΣτΕ κατά της αποχής των δικηγόρων, καθώς η προηγούμενη που είχε καταθέσει πρόσφατα τέως δικαστικός λειτουργός και νυν δικηγόρος δεν θα εκδικαστεί, αφού δεν κατέθεσε νόμιμα την αίτησή του, αλλά ούτε συνοδευόταν με το αναγκαίο γραμμάτιο προείσπραξης και τα σχετικά παράβολα.