Παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου η ρύθμιση που απαγορεύει την πώληση «κόκκινων» δανείων με τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας. Η προηγούμενη ρύθμιση έληγε στις 15 Απριλίου.

Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2016 (από 3 Μαΐου) η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών αναφορικά με την ελάφρυνση και τον διακανονισμό οφειλών τους προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ακόμη παρατείνεται έως την 1η Ιουνίου 2016 (από 15 Απριλίου) η έναρξη ισχύος του δεύτερου μέρους του νόμου σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Η τροπολογία εντάχθηκε σε κύρωση σύμβασης της Ελλάδας με την Μολδαβία, η οποία θα ψηφιστεί την Τετάρτη.