Μετά από μία μακρά περίοδο ύφεσης (2008-2013) κατά την οποία το Α.Ε.Π. της χώρας παρουσίαζε συνεχή πτώση, το 2014 ορθά χαρακτηρίζεται ως έτος καμπής για την ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι υπήρξε αρχικά αποκλιμάκωση και τελικά ανακοπή της υφεσιακής πορείας και επαναφορά σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ, σύμφωνα με μελέτη της ICAP για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Τα δημοσιονομικά μεγέθη εμφάνισαν σημαντική βελτίωση δημιουργώντας αισιόδοξες προσδοκίες, όμως στο μέτωπο της πραγματικής οικονομίας οι δυσκολίες δεν εξαλείφθηκαν και οι θετικές εξελίξεις ήταν μάλλον «αδύναμες». Στην παρούσα φάση, η δημοσιονομική θέση της χώρας παρουσιάζει και πάλι επιδείνωση και η οικονομία δοκιμάζεται για άλλη μια φορά από την επιβολή των capital controls και την ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας, γεγονότα που ανέκοψαν την όποια βελτίωση είχε καταγραφεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Οι συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά το 2014 όπως ήταν φυσικό επηρέασαν άμεσα τη συνολική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του ελληνικού εταιρικού τομέα. Στο επίπεδο του κύκλου εργασιών, η συνεχής πτωτική πορεία που διέγραψε την προηγούμενη πενταετία ανακόπηκε, και το 2014 οι συνολικές πωλήσεις κατέγραψαν μικρή αύξηση, γεγονός οπωσδήποτε θετικό. Εν τούτοις, το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε για άλλη μία χρονιά ζημιογόνο, ωστόσο οι ζημίες συρρικνώθηκαν και πάλι.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα συνολικά, προέρχονται από τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης 22.993 επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ για τα έτη 2013 και 2014. Τα οικονομικά αυτά στοιχεία συνέλλεξε και επεξεργάστηκε η ICAP Group. Οι συγκεντρωτικοί πίνακες και τα διαγράμματα που δημιουργήθηκαν από την επεξεργασία των δεδομένων παρουσιάζονται στην νέα έκδοση του τόμου «Η Ελλάδα σε Αριθμούς». Σημειώνεται ότι περιλαμβάνονται σε αυτά τα χρηματοοικονομικά δεδομένα των εταιρειών των οποίων οι ισολογισμοί χρήσης 2013 και 2014, οριστικοποιήθηκαν στην βάση δεδομένων της ICAP Group μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2015. Εξαιρούνται οι εταιρείες τα αποτελέσματα χρήσεως των οποίων δεν περιλαμβάνουν κύκλο εργασιών, μεικτά κέρδη και λειτουργικά έσοδα και για τα δύο έτη.
Από την επεξεργασία των συγκεντρωτικών μεγεθών των 22.394 επιχειρήσεων, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται αυτές του χρηματοπιστωτικού τομέα, προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,3% το 2014, και διαμορφώθηκε σε 148,9 δισ. ευρώ περίπου. Συγκεκριμένα, αύξηση εμφάνισαν οι πωλήσεις σε επτά από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα (εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού).

Οι κλάδοι που εμφάνισαν την υψηλότερη αύξηση πωλήσεων (διψήφια ποσοστά) ήταν οι Κατασκευές, τα Ξενοδοχεία/Εστιατόρια και τα Ορυχεία-Λατομεία. Αντίθετα, υποχώρηση έστω και οριακή εμφάνισαν οι πωλήσεις στην Ενέργεια/Ύδρευση και τη Μεταποίηση.

Παράλληλα με την αύξηση των συνολικών πωλήσεων, η προσπάθεια περιορισμού του κόστους πωλήσεων είχε θετικό αντίκτυπο και οδήγησε σε αξιόλογη βελτίωση του μεικτού αποτελέσματος. Τα μεικτά κέρδη κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 5%, ανερχόμενα σε 28,5 δισ. ευρώ, ενώ το σχετικό περιθώριο διευρύνθηκε σε 19,12%, από 18,64% το προηγούμενο έτος. Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν σε εντυπωσιακή βελτίωση (τετραπλασιασμό) του λειτουργικού αποτελέσματος, μεταβολή η οποία όμως δεν ήταν αρκετή ώστε να οδηγήσει σε επαναφορά της κερδοφορίας.
Το συνολικό καθαρό (προ φόρων) αποτέλεσμα παραμένει για πέμπτο συνεχές έτος ζημιογόνο, ωστόσο οι ζημίες συρρικνώθηκαν (-42,1% σε ετήσια βάση) σε 467,2 εκ. ευρώ το 2014, κυμαινόμενες δηλαδή σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τα πρώτα έτη της κρίσης (το 2011 και το 2010 είχαν καταγραφεί ζημίες ύψους 6,7 δισ. ευρώ και 3,1 δισ. ευρώ αντίστοιχα). Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των εταιρειών (το 60,8%) ήταν κερδοφόρες το 2014, ωστόσο οι ζημίες των 8.783 ζημιογόνων εταιρειών υπερίσχυσαν και καθόρισαν το συνολικό αποτέλεσμα.
Η πλειοψηφία των κλάδων του μη χρηματοπιστωτικού εταιρικού τομέα εμφάνισε ζημίες, ενώ οι μόνοι κερδοφόροι κλάδοι το 2014 ήταν το Εμπόριο (παρότι η κερδοφορία του περιορίστηκε σημαντικά), ο κλάδος της Ενέργειας/Ύδρευσης και τα Ξενοδοχεία/Εστιατόρια. Στην άλλη πλευρά, ο πλέον ζημιογόνος κλάδος του εταιρικού τομέα ήταν οι «λοιπές υπηρεσίες».