Την αντικατάσταση του ειδικού τέλους 0,05 ευρώ ανά στήλη στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ με εναλλακτικά μέτρα επιβεβαίωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού κ. Καμίλ Ζίγκλερ κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015.

Ο κ. Ζίγκλερ τόνισε ότι έχουμε πλέον φτάσει σε ένα επίπεδο κατανόησης των σοβαρότατων τεχνικών δυσκολιών στην εφαρμογή του μέτρου με το υπουργείο και πρόσθεσε πως το πρώτο τρίμηνο του 2016, θα δηλώσουμε μηδενικό ποσόν λόγω της τεχνικής αδυναμίας να το εισπράξουμε. το έργο παραμένει σε αναστολή και η διαδικασία της διαιτησίας είναι σε εξέλιξη. Για το «παγωμένο έργο» των VLTs επισήμανε πως η επικοινωνία με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) είναι ανύπαρκτη και πως την ώρα που η παράνομη αγορά ανθεί, τόσο η ΟΠΑΠ όσο και η Ελληνική Δημοκρατία χάνουν έσοδα εκατομμυρίων ευρώ. Για τις προοπτικές του 2016, ανέφερε πως οι προβλέψεις για ύφεση 0,7-0,8% δεν αφήνουν περιθώριο για υπερβολική αισιοδοξία, καθώς οι επιδόσεις του χαρτοφυλακίου του ΟΠΑΠ ακολουθούν την ιδιωτική κατανάλωση. Τέλος, ο ισχυρός άνδρας του ΟΠΑΠ δήλωσε πως «μετά από δύο χρόνια από την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας παραμένει η δέσμευσή μας να επενδύσουμε στην χώρα και να αναπτύξουμε την εταιρεία μας με τρόπο που θα αποδειχθεί επωφελής για όλους ενώ ταυτόχρονα ανταποκρινόμαστε πλήρως σε όλες τις ευθύνες του κοινωνικού μας ρόλου».
Ειδικό τέλος στα παίγνια
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Καμίλ Ζίγκλερ κατά τη διάρκεια του conference call: «είμαστε σε συζητήσεις με την κυβέρνηση και έχουμε βάσιμες ενδείξεις της πρόθεσης του Υπουργείου Οικονομικών για αντικατάσταση του ειδικού τέλους με εναλλακτικά μέτρα. Πιστεύουμε ότι έχουμε πλέον φτάσει σε ένα επίπεδο κατανόησης των σοβαρότατων τεχνικών δυσκολιών στην εφαρμογή του μέτρου και το σημαντικότερο, των αρνητικών επιπτώσεων που αυτό θα επιφέρει στην επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο της εταιρείας όσο και του δικτύου των πρακτόρων μας, χωρίς ταυτόχρονα να εισρέουν τα προσδοκώμενα έσοδα στα κρατικά ταμεία. Όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2016, θα δηλώσουμε μηδενικό ποσόν λόγω της τεχνικής αδυναμίας να το εισπράξουμε.
Κατανοώντας πλήρως τόσο την σοβαρή οικονομική κατάσταση της χώρας όσο και τον πρωτοπόρο ρόλο μας ως προς την συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία συνολικά, έχουμε συζητήσει μια σειρά εναλλακτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μεταρρυθμίσεων, που αντί να επικεντρώνονται αυστηρά στην βραχυπρόθεσμη είσπραξη, παρέχουν μακροπρόθεσμη προοπτική βελτίωσης του συνολικού ρυθμιστικού πλαισίου.
Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια τελική εξέλιξη και θα σας ενημερώσουμε αμέσως όταν υπάρχουν νεώτερα».

VLTs
Όπως τόνισε ο κ. Ζίγκλερ , το έργο παραμένει σε αναστολή και η διαδικασία της διαιτησίας είναι σε εξέλιξη. «Η επικοινωνία με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) είναι ανύπαρκτη, καθώς αισθανόμαστε πως δεν έχουμε πολλά να προσθέσουμε ως προς το τι πρέπει να γίνει. Είναι αυτονόητο πως τόσο η ΟΠΑΠ όσο και η Ελληνική Δημοκρατία χάνουν έσοδα εκατομμυρίων ευρώ και η παράνομη αγορά ανθεί.
Ταυτόχρονα, όπως έχει ειπωθεί και στο παρελθόν, όλα τα αναπτυξιακά σχέδιά μας είναι στάσιμα και θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν μόνο κατόπιν αποτελεσματικής αλλαγής του κανονισμού.
Είμαστε προσηλωμένοι στο έργο αλλά όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως θα πρέπει να υπάρξει ένα εύλογο και ισορροπημένο κανονιστικό πλαίσιο για τα VLTs, που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπει την οικονομική βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των VLTs, του OΠΑΠ και των συνεργατών της.
Η διαδικασία της διαιτησίας από την άλλη πλευρά προχωρεί και ο ΟΠΑΠ προετοιμάζεται εντατικά. Δεν κρύβουμε πως αυτή η προετοιμασία μέχρι στιγμής έχει ενισχύσει τη θέση μας και τη σιγουριά μας ως προς το ζήτημα αυτό. Εν ολίγοις, επαναλαμβάνουμε πως το σύνολο των περιορισμών που επιβλήθηκαν, όχι μόνο βρίσκονται εντελώς εκτός του πλαισίου διεθνών προτύπων αλλά δεν υπάρχει προηγούμενο εφαρμογής τους σε τέτοιο συνδυαστικό επίπεδο πουθενά στον κόσμο».

Οικονομικά αποτελέσματα
Σύμφωνα με τον κ. Ζίγκλερ, η χρονιά που πέρασε σηματοδοτήθηκε από επιτυχημένες επιδόσεις σε οικονομικό επίπεδο παρά τις δυσκολίες και την οικονομική αβεβαιότητα που επηρέασαν τις δραστηριότητες της εταιρείας.
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ήταν αυξημένα κατά 1,6% και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχυμένα κατά 8,8%, καθώς οι προσπάθειες της διοίκησης για εξορθολογισμό του κόστους οδήγησαν σε βελτιωμένες επιδόσεις.
Σημαντική ήταν για μια ακόμη χρονιά η συνεισφορά του ΟΠΑΠ στα δημόσια έσοδα, ο οποίος μέσω του ειδικού φόρου επί των καθαρών εσόδων (GGR tax) και των λοιπών φόρων, κατέβαλε περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ.
Ως προς τις προοπτικές του 2016, οι προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού και αναλυτών για ύφεση 0,7-0,8% δεν αφήνουν περιθώριο για υπερβολική αισιοδοξία, καθώς οι επιδόσεις του χαρτοφυλακίου του ΟΠΑΠ ακολουθούν την ιδιωτική κατανάλωση.

Πράκτορες ΟΠΑΠ
Οι σχέσεις της εταιρείας με το δίκτυο των πρακτόρων της είναι πολύ καλές. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία για όλα τα θέματα και σταθερή επιδίωξη όλων μας είναι η ανάπτυξη του Οργανισμού, επισήμανε ο κ. Ζίγκλερ.
Ολοκληρώνοντας το conference call ο κ. Ζίγκλέρ τόνισε ότι «πέρασαν ήδη πάνω από δύο χρόνια από την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας και έκτοτε προφανώς αρκετά πράγματα -ίσως περισσότερα από όσα θα φαντάζονταν κάποιος- έχουν συμβεί. Αυτό που σίγουρα δεν έχει αλλάξει είναι η δέσμευσή μας να επενδύσουμε στην χώρα και να αναπτύξουμε την εταιρεία μας με τρόπο που θα αποδειχθεί επωφελής για όλους ενώ ταυτόχρονα ανταποκρινόμαστε πλήρως σε όλες τις ευθύνες του κοινωνικού μας ρόλου».