Η Ελλάδα για να βγει από την κρίση έχει ανάγκη μια ισχυρή αλυσίδα εξωστρέφειας, που να διαπερνάει τον πρωτογενή τομέα, τη βιομηχανία, τον τουρισμό, τις μεταφορές, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την επίσημη Πολιτεία.
Στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων πιστεύουμε ότι η διέξοδος της χώρας από τη σημερινή κατάσταση ύφεσης συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: εμπιστοσύνη, επενδύσεις, εξωστρέφεια.
Σε πολλές αναπτυγμένες εξαγωγικά χώρες το βασικό μοντέλο, το πρότυπο διευκόλυνσης και υποστήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων έχει ως εξής: Μια ισχυρή δομή, ένα αξιόπιστο cluster, με διάθεση για επενδύσεις και σύγχρονους τρόπους προώθησης των εξαγωγών, όπως οι προσκλήσεις ξένων αγοραστών και η αξιοποίηση του Διαδικτύου.
Φέτος οι συνολικές εξαγωγές ξεκίνησαν με αρνητικό πρόσημο (ως προς τις εξαγωγές των πετρελαιοειδών και όχι των αγαθών), αλλά με σημαντική παρακαταθήκη τις σημαντικές επιδόσεις και αυξήσεις του 2015 τα προϊόντα μας ταξίδεψαν σε περισσότερες από 150 χώρες του κόσμου αποτελώντας μια διαρκή επισήμανση ότι η Ελλάδα παράγει, παράγει ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα.
Είμαι σίγουρη ότι όσο δουλεύουμε όλοι μαζί προς την κατεύθυνση της επιστροφής της εμπιστοσύνης, εντός κι εκτός των συνόρων, όσο εξομαλύνεται η κατάσταση στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και όσο οι έλληνες εξαγωγείς συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για διείσδυση σε νέες αγορές και για ανάπτυξη νέων προϊόντων, κάνουμε σημαντικά βήματα για έξοδο από την κρίση και αποκατάσταση της ομαλότητας στην οικονομία μας.
Είναι επιτακτική η ανάγκη για μια Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών με στόχους:
–Επέκταση της εξαγωγικής βάσης.
–Διευκόλυνση σύζευξης της προσφοράς και της ζήτησης.
–Ενεργητική προώθηση/προβολή των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.
Η κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ).

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ