Την πλειοψηφία των προνομιούχων μετοχών της εταιρείας Τιτάν απέκτησε η οικογένεια Κανελλόπουλου-Παπαλεξόπουλου, η οποία ελέγχει και το 51% των κοινών μετοχών της μοναδικής τσιμεντοβιομηχανίας που παραμένει σε ελληνικά χέρια από τις τρεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα.
Με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή στις 24 Μαρτίου η κυπριακή εταιρεία ΕΔΥΒΕΜ Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ, η οποία ελέγχεται από την οικογένεια και εκπροσωπείται από τον κ. Ανδρέα Κανελλόπουλο, πρόεδρο του ΔΣ της Τιτάν, απέκτησε 4.302.947 προνομιούχες μετοχές της εισηγμένης τσιμεντοβιομηχανίας, καταβάλλοντας 55.938.311 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πωλητής ήταν η Alpha Bank. Οι μετοχές ήταν ενεχυριασμένες έναντι δανείου από την τράπεζα και περιήλθαν στην κατοχή της ύστερα από κατάπτωση εγγυήσεων ιδιώτη δανειολήπτη.
Κύκλοι κοντά στην οικογένεια υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια επενδυτική κίνηση που ταυτόχρονα όμως δίνει και ένα μήνυμα εμπιστοσύνης στις προοπτικές της εταιρείας. Σημειώνεται πως η Τιτάν βλέπει τα τελευταία χρόνια σταδιακά τα μεγέθη της στις ξένες αγορές να ενισχύονται ξεπερνώντας έτσι τις αναιμικές επιδόσεις στην Ελλάδα, όπου η ζήτηση για τσιμέντο βρίσκεται στα επίπεδα της δεκαετίας του 1960.
13 ευρώ ανά μετοχή


Η εταιρεία συνολικά διαθέτει 7.568.960 προνομιούχες μετοχές που σύμφωνα με το καταστατικό της δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Με την τελευταία συναλλαγή η οικογένεια απέκτησε το 57% των προνομιούχων μετοχών έναντι μηδενικής συμμετοχής προηγουμένως, ενώ το υπόλοιπο 43% έχει ευρεία διασπορά σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Η τιμή της συναλλαγής ήταν 13 ευρώ ανά μετοχή, γι’ αυτό και στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις ο προνομιούχος τίτλος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ακολουθεί ανοδική κίνηση, αφού όταν έγινε η μεταβίβαση στις 24 Μαρτίου είχε 8,45 ευρώ, ενώ σύμφωνα με το κλείσιμο την Παρασκευή 1η Απριλίου «έπιασε» τα 11,44 ευρώ με λίγες όμως συναλλαγές.
Οι προνομιούχες μετοχές της Τιτάν δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά έχουν δικαίωμα απόληψης ίδιου μερίσματος με τις κοινές. Εδώ έγκειται και ο επενδυτικός χαρακτήρας της συναλλαγής. Με 13 ευρώ ανά μετοχή έναντι 19 ευρώ που αποτιμάται η κοινή μετοχή στο ΧΑ, ο κάτοχος των προνομιούχων μετοχών καρπούται υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Για παράδειγμα, με το 0,30 ευρώ μεικτό μέρισμα (0,27 ευρώ καθαρό) που μοιράζει για τη χρήση του 2015 η τσιμεντοβιομηχανία, η μερισματική απόδοση για τις κοινές μετοχές ανέρχεται στο 1,4%, ενώ για τις προνομιούχες (έστω και με τιμή 13 ευρώ που αγόρασε η οικογένεια) η απόδοση διαμορφώνεται στο 2,07%.
Η πρωτοβουλία αυτή των βασικών μετόχων επανέφερε σενάρια μετατροπής των προνομιούχων μετοχών σε κοινές, κάτι που αυτή τη χρονική συγκυρία δεν συζητεί η οικογένεια, η οποία αποφεύγει να δίνει τροφή για σπέκουλα επί της μετοχής.
Αλλωστε, για να ληφθεί απόφαση μετατροπής των προνομιούχων σε κοινές απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 67% της συνέλευσης των κατόχων προνομιούχων μετόχων, αλλά και η συγκατάθεση της συνέλευσης των κατόχων κοινών μετοχών, επίσης με το ίδιο ποσοστό.
Επιδόσεις


Το 2015 οι πωλήσεις του ομίλου Τιτάν αυξήθηκαν κατά 20,7% σε σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκαν στα 1,397 δισ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ενισχύθηκαν κατά 19,2% στα 216,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 33,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,1% σε σχέση με το 2014.
Οι πωλήσεις από τις δραστηριότητες των ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 48,6% του συνόλου των πωλήσεων και τα κέρδη ebitda το 46,5% επί του συνόλου των λειτουργικών κερδών.
Το τέταρτο τρίμηνο του 2015 ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 25,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και τα ebitda κατά 48,6%, γεγονός που προϊδεάζει για καλύτερες επιδόσεις το 2016. Σημειώνεται ότι το 2015 οι πωλήσεις τσιμέντου στην εγχώρια αγορά αντιπροσώπευσαν ποσοστό της τάξης του 6% του συνολικού όγκου πωλήσεων του ομίλου.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ