Να συμπεριληφθούν άμεσα στα προγράμματα ΕΣΠΑ τα συστεγαζόμενα ιατρεία ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με επιστολή που απέστειλε στο υπουργείο Οικονομικών. Οι γιατροί κάνουν λόγο για άνιση αντιμετώπιση και μάλιστα εν καιρώ οικονομικής κρίσης η οποία δυσχεραίνει την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Συγκεκριμένα, ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι η εξαίρεση των συστεγαζόμενων ιατρείων από τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, αποκλείει μεγάλο αριθμό γιατρών, που έχουν ανάγκη άμεσης οικονομικής ενίσχυσης. Διευκρινίζει δε, ότι πρόκειται για ειδικότητες όπου ο κάθε γιατρός διαθέτει δικό του εξοπλισμό με υψηλό κόστος αγοράς και δεν πρέπει να συσχέεται με το απλό ιατρείο.

«Επειδή γνωρίζουμε την ευαισθησία σας στα θέματα Υγείας, θεωρούμε ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν τα συστεγαζόμενα ιατρεία στα νέα αυτά προγράμματα ΕΣΠΑ και σας καλούμε δια της παρούσης για λόγους ίσης μεταχείρισης, όπως διευθετηθεί το συγκεκριμένο σοβαρότατο ζήτημα, όπως άλλωστε ορίζει ο κανονισμός της Ε.Ε. για την χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων» καταλήγει η επιστολή.