Ενα νέο μοντέλο χρηματοδότησης βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και έργων με πολλαπλασιαστικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη σχεδίασε και θέτει στη διάθεση της επιχειρηματικής κοινότητας η Τράπεζα Πειραιώς. Ο λόγος γίνεται για την «Αναπτυξιακή Τραπεζική», μέσω της οποίας θα στηριχθεί ο στόχος για επανένταξη της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά. Κεντρική ιδέα των νέων δράσεων είναι η συγκέντρωση και ο συντονισμός όλων των παράλληλων απαιτούμενων δράσεων και η ενεργοποίηση των κατάλληλων εργαλείων με σκοπό «να γίνει η ιδέα πράξη».
Οπως επισημαίνει μιλώντας στο «Βήμα» η κυρία Πηνελόπη Λαζαρίδου, γενική διευθύντρια Εταιρικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, «με βάση την εμπειρία και τεχνογνωσία του ομίλου μας μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων, ευέλικτων και καινοτόμων χρηματοοικονομικών εργαλείων, παράλληλα με την αποτελεσματική απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών έργων».Σύμφωνα με την ίδια, ο σχεδιασμός που έχει γίνει δημιούργησε αυτή τη νέα πρωτοβουλία, η οποία ονομάστηκε Αναπτυξιακή Τραπεζική, «καθώς στόχος μας είναι ένας και μόνος: να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες με θετικό αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία».
Κριτήρια επιλογής


Η δράση αφορά επενδύσεις εκτιμώμενου προϋπολογισμού από 2,5 εκατ. και άνω με έμφαση στους ακόλουθους κλάδους της οικονομίας: υποδομές, τουρισμός, ενέργεια και ενεργειακή αναβάθμιση, κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη, αγροτοδιατροφικός τομέας, παραγωγική εξωστρέφεια, καινοτομία και τεχνολογία.
Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση και υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων εστιάζουν στους τρεις κατωτέρω βασικούς άξονες:
  • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φορέα και τη δέσμευση για υλοποίηση της επένδυσης.
  • Τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές κερδοφορίας της επένδυσης με βάση την οικονομοτεχνική ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου και τις προοπτικές του κλάδου.
  • Τη συμβολή των επενδυτικών σχεδίων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
Οι τέσσερις άξονες
«Ανοίγουμε σε νέους και υπάρχοντες πελάτες μια ολοκληρωμένη και μεγάλη ομπρέλα χρηματοδοτικών εργαλείων, υφιστάμενων και νέων» τονίζει η κυρία Λαζαρίδου.
Οπως εξηγεί, «εστιάζουμε στη νέα επενδυτική πρωτοβουλία και στεκόμαστε δίπλα στην επιχείρηση από την έναρξη ως το τέλος της επένδυσης αυτής».
Μεταξύ άλλων θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Ι. Εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις:
Παροχή χρηματοδοτικής στήριξης μέσω εξειδικευμένων λύσεων και χρηματοδοτικών προϊόντων όπως: χρηματοδοτήσεις έργων, ομόλογα έργων, εγγυημένες χρηματοδοτήσεις, προσαρμοσμένα χρηματοδοτικά προϊόντα.

ΙΙ. Αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων: (α) Jessica, (β) Jeremie, (γ) Global Lending:
Σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς, μεγάλη πρόκληση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα επόμενα έτη αποτελεί η διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και η συμβολή τους στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό από την πλευρά των τραπεζών χρειάζονται καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία για μείωση του ρίσκου και του κόστους της χρηματοδότησης ώστε να στηριχθούν ουσιαστικά οι νέες επενδύσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
ΙΙΙ. Πρόσβαση σε εγχώρια και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, όπως:


1. Επενδυτικές πρωτοβουλίες του Ομίλου Πειραιώς.
2. Κεφάλαια προερχόμενα από την εγχώρια αγορά.
3. Διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.
4. Προσέλκυση συμμετοχών από διεθνείς χρηματοοικονομικούς φορείς (International Financial Institutions –IFIs).
5. Εναλλακτικά κανάλια χρηματοδότησης (Alternative Financing).

ΙV. Συμβουλευτικές υπηρεσίες:
Η Τράπεζα Πειραιώς μπορεί να συνδράμει τα υποψήφια επενδυτικά σχήματα μέσω της εμπειρίας και τεχνογνωσίας της στο εγχώριο επιχειρείν προσφέροντας μια πλήρη γκάμα υποστήριξης.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ