Νέο επεισόδιο στην κόντρα υπουργείου Παιδείας με ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, με αντικείμενο και πάλι την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους.
Το υπουργείο Παιδείας απέστειλε σήμερα, Πέμπτη, «τελεσίγραφο» σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία που ανήκουν στη Δ’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών (καλύπτει τις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ελληνικού, Καλλιθέας Μοσχάτου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Ταύρου), το οποίο μάλιστα υπογράφει ο διευθυντής της Διεύθυνσης κ. Γιώργος Κέντρος, στο οποίο και ζητάει:
* Εντός πέντε ημερών να ενημερωθεί αν έχουν διενεργήσει αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τους προσωπικού.
* Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, θα πρέπει να αποστείλουν υπεύθυνες δηλώσεις των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στη σχολική τους μονάδα, με τις οποίες θα δηλώνουν ότι δεν έχουν αξιολογηθεί από αυτά.
Πρόκειται για εφαρμογή εγκυκλίου του υπουργού Παιδείας κ. Νίκου Φίλη, ο οποίος έδωσε πρόσφατα εντολή προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ελέγχους στα θέματα αξιολόγησης σε ιδιωτικά σχολεία.
Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων η εγκύκλιος, «σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στο υπουργείο ύστερα από καταγγελίες της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) αλλά και ιδιωτών, ότι ορισμένα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια διενεργούν παράτυπη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού χωρίς την τήρηση των προβλεπομένων κριτηρίων και από μη προβλεπόμενους αξιολογητές, παρακαλούμε:
α) Να προβείτε στους απαιτούμενους ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για να διαπιστώσετε τυχόν τέτοιες ενέργειες, ενημερώνοντας μετά το πέρας τους τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας.
β) Να κοινοποιήσετε την παρούσα οδηγία σε όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) της περιοχής ευθύνης σας».
Όπως είναι γνωστό, πρόσφατα ο κ. Φίλης ανέφερε έπειτα από αναφορά της ΟΙΕΛΕ σε σχέση με την αξιολόγηση εκπαιδευτικών μεγάλου ιδιωτικού σχολείου ότι οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιολογηθούν μόνο από τους σχολικούς συμβούλους και όχι από εξωτερικό κριτή. Αντίθετα, η διοίκηση του ίδιου σχολείου απάντησε πως θεωρεί ότι πράττει νομίμως, αφού η επιλογή διδακτικού προσωπικού παραμένει δικαίωμα του ιδιοκτήτη του σχολείου.