Τον Ιούνιο του 2016 θα ολοκληρωθεί η απλοποίηση της αδειοδότησης της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας της χώρας με προτεραιότητα σε τέσσερις τομείς (μεταποίηση τροφίμων, τουρισμός, εξορυκτικές δραστηριότητες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), ανακοίνωσε η υφυπουργός Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη μιλώντας στην δεύτερη συνεδρίαση της αρμόδιας Ομάδας Διαχείρισης Έργου.

«Το όλο πλαίσιο της απλοποίησης θα υλοποιηθεί στην τελική του φάση μέσα από το νέο πληροφοριακό σύστημα αδειοδότησης, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους που θα προάγει την ταχύτητα και τη διαφάνεια στην εξυπηρέτηση του πολίτη, των επιχειρήσεων αλλά και των ελεγκτικών και επιτελικών δομών του κράτους» παρατήρησε.

Η κ. Τζάκρη τόνισε ότι παρά τις πανηγυρικές διακηρύξεις της προηγούμενης κυβέρνησης, η «μεταρρύθμιση» που ευαγγελίζονταν ήταν στην πραγματικότητα ένα κενό γράμμα καθώς η εφαρμογή του νόμου 4262/2014 έχει μείνει μόνο στα χαρτιά.

«Όμως η απλοποίηση αποτελεί τόσο δική μας θέληση όσο και βασική υποχρέωση της συμφωνίας μας με τους θεσμούς. Έως σήμερα, ανταποκριθήκαμε με επιτυχία στις προβλέψεις αυτής της συμφωνίας, δηλαδή στο νόμο 4336 του 2015, εγκρίνοντας έγκαιρα τον σχετικό χάρτη πορείας για την μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων», ανέφερε η υφυπουργός.

Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Ευστράτιος Ζαφείρης ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του χάρτη πορείας υλοποίησης του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Ν.4336/2015 και ανακοίνωσε επίσης, ότι ολοκληρώνεται η διαβούλευση επί του σχεδίου της σύμβασης με την Παγκόσμια Τράπεζα.