Τα απορρίμματα της Σόφιας στη Βουλγαρία δεν καταλήγουν πλέον σε χωματέρες αλλά στη μονάδα επεξεργασίας των αστικών στερεών απορριμμάτων του Δήμου που κατασκευάστηκε από την ελληνική κοινοπραξία Ακτωρ- Ηλέκτωρ (θυγατρικές του ομίλου Ελλάκτωρ) και εγκαινιάστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας κ. Μπόικο Μπορίσοφ.
Ηδη η Ηλέκτωρ έθεσε το εργοστάσιο σε δοκιμαστική λειτουργία για ένα χρόνο με στόχο να βελτιστοποιηθεί το προϊόν που θα προκύπτει από την επεξεργασία των σκουπιδιών.

Το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή εργοστασίου μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων με παραγωγή καυσίμου RDF. Σύμφωνα με ειδικούς, το έργο αυτό εάν υλοποιούνταν στην Αττική θα επέτρεπε την επεξεργασία περίπου του 30% των συνολικά παραγόμενων απορριμμάτων του νομού.
Το έργο είχε υπογραφεί την 21/12/2013 από την κοινοπραξία Ακτωρ –Ηλέκτωρ και το Δήμο Σόφιας, και το συμβατικό τίμημα συμπεριλαμβανομένων αναθεωρήσεων ανήλθε σε 91 εκατομμύρια ευρώ. Η υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης που αφορούσε στην μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία της μονάδας διήρκησε μόλις 21 μήνες σε συνέπεια με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Η χρηματοδότηση του έργου καλύφθηκε από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (70%) και από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (30%). Σημειώνεται ότι οι ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της κοινοπραξίας καθώς και έκδοσης εγγυητικών επιστολών καλύφθηκαν από την Alpha Bank.
Η δυναμικότητα της μονάδας μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας είναι 410.000 τόνοι Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ετησίως και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων στον κόσμο. Η εν λόγω μονάδα καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου Σόφιας, πληθυσμού περίπου 1.211.000 κατοίκων

Η μονάδα έχει κατασκευαστεί σε ένα χώρο 106.204 τ. μέτρα ενώ, η επιφάνεια που καλύπτουν τα κτήρια φτάνει περίπου τα 29.700 τ. μέτρα.
Τα αστικά στερεά απόβλητα παραλαμβάνονται και επεξεργάζονται σε γραμμές λειτουργίας αυτοματοποίησης, ώστε να διαχωρίζουν τα απορρίμματα ανάλογα με τη σύσταση του εισερχόμενου ρεύματος. Επίσης, τα συστήματα επεξεργασίας είναι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν με στόχο τη μεγιστοποίηση ανάκτησης των παραγόμενων προϊόντων και ταυτόχρονα την ελαχιστοποίηση του υπολείμματος που οδηγείται προς υγειονομική ταφή.
Τα παραγόμενα προϊόντα είναι ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτιά, πλαστικά, μέταλλα, γυαλιά), υψηλής ποιότητας δευτερογενές καύσιμο (RDF), και υλικό τύπου compost (Compost Like Output – CLO). Τα υπολείμματα της επεξεργασίας (αδρανή κατά κύριο λόγο) οδηγούνται προς τελική διάθεση στον παρακείμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
Στο έργο απασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής περίπου 300 εργαζόμενοι (εκ των οποίων περίπου 120 Ελληνες) ενώ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμένεται να απασχοληθούν άμεσα περίπου 120 εργαζόμενοι και έμμεσα αναμένεται να απασχοληθούν περίπου 60 άτομα.
Η Ηλέκτωρ αποτελεί το βραχίονα της διαχείρισης απορριμμάτων του ομίλου Ελλάκτωρ. Eκτός από την Ελλάδα και τη Σόφια η εταιρεία έχει κατασκευάσει ανάλογα έργα σε Κύπρο, Ιορδανία, Γερμανία και Κροατία.