Ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εσωτερικής τεχνικής διερεύνησης του τραγικού δυστυχήματος στο διυλιστήριο Ασπροπύργου τον περασμένο Μάιο και την οριστικοποίηση του σχετικού Πορίσματος. Με βάση τα ευρήματα της διερεύνησης αυτής και στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την εφαρμογή ενός Ολικού Συστήματος Ασφαλείας που στοχεύει, αφ’ ενός μεν στην εμπέδωση και τήρηση των Διαδικασιών Ασφαλείας, δομημένων πάνω σε σύγχρονες προσεγγίσεις (Risk-Based Integrity Management), αφ’ ετέρου δε στη διόρθωση των αιτιών που προκάλεσαν το θλιβερό γεγονός, η Διοίκηση του Ομίλου προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

Κατάρτισε ένα νέο, σύγχρονο και διεθνούς επιπέδου Σύστημα Ασφάλειας Διυλιστηρίων στο πλαίσιο του οποίου, μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τέθηκε σε εφαρμογή ένα δομημένο πρόγραμμα δράσεων με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας εντός του Ομίλου. Αναπόσπαστο τμήμα της εμπέδωσης κουλτούρας ασφάλειας αποτελεί η αναθεώρηση και εντατικοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων, με έμφαση στα θέματα ασφάλειας και τήρησης των διαδικασιών, καθώς και η επανεξέταση των μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου τήρησης των διαδικασιών, οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί, στην αναθεώρηση των οποίων καθοριστικός είναι ο ρόλος του Πορίσματος που, για το σκοπό αυτόν, κοινοποιήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Διυλιστηρίων.
Προχώρησε σε σημαντικές οργανωτικές αλλαγές. Συγκεκριμένα, εκπόνησε νέο Οργανόγραμμα Διυλιστηρίων, με αναβάθμιση των Διευθύνσεων Ασφαλείας και έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων και του εξοπλισμού και την εύρυθμη λειτουργία των Διυλιστηρίων. Στις κρίσιμες διοικητικές θέσεις τοποθετήθηκαν έμπειρα στελέχη του Ομίλου. Ταυτόχρονα, γίνονται προσλήψεις προσωπικού, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες των Εγκαταστάσεων.
Έλαβε άμεσα διοικητικά μέτρα, τα οποία αφορούν εργαζομένους και στελέχη που εμπλέκονται στο δυστύχημα και την παραβίαση διαδικασιών ασφαλείας της Εταιρείας που το προκάλεσαν. Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκαν στη διάθεση της Εταιρείας πέντε εργαζόμενοι από διάφορα ιεραρχικά επίπεδα, σε εφαρμογή του άρθρου 32 του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας της Εταιρείας, μέχρι την οριστικοποίηση της προανακριτικής διαδικασίας και για μέγιστο διάστημα έξι μηνών χωρίς, όμως, να επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις, λόγω της εκκρεμούς διερεύνησης του συμβάντος από τις αρμόδιες Αρχές.
Η Διοίκηση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης της απέναντι στους αδικοχαμένους συναδέλφους και τους οικείους τους αλλά και προς όλους τους εργαζομένους στον Όμιλο, δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση ή ολιγωρία σε θέματα ασφάλειας στην εργασία, διασφαλίζοντας το ύψιστο αγαθό, που είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.