• Αναζήτηση

REDS: Αύξηση πωλήσεων και συρρίκνωση ζημιών στο α’ εξάμηνο του 2015

Βελτίωση μεγεθών εμφάνισε ο όμιλος ακινήτων Reds στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Reds παρουσίασε αύξηση 11% περίπου στο α’ εξάμηνο του 2015 και ανήλθε σε ποσό 3 εκ. ευρώ, έναντι ποσού 2,7 εκ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου 2014.

Βελτίωση μεγεθών εμφάνισε ο όμιλος ακινήτων Reds στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Reds παρουσίασε αύξηση 11% περίπου στο α’ εξάμηνο του 2015 και ανήλθε σε ποσό 3 εκ. ευρώ, έναντι ποσού 2,7 εκ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου 2014. Ο κύκλος εργασιών προέρχεται εξ΄ ολοκλήρου από τη μίσθωση του εμπορικού πάρκου Smart Park.

O κύκλος εργασιών των καταστημάτων του πάρκου ενισχύθηκε κατά 7% κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους και η επισκεψιμότητά του παρουσίασε αύξηση κατά 6,1% κατά την ίδια χρονική περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Το ποσοστό κάλυψης των επιφανειών εμπορικής μίσθωσης ανέρχεται σε 100%.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου στο εξάμηνο του 2015 παρουσίασαν κέρδη 1,3 εκ. ευρώ έναντι κερδών 1,1 εκ. ευρώ περίπου του αντίστοιχου εξαμήνου 2014, ήτοι 25% αύξηση. Οι ζημίες προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν για το εξάμηνο του 2015 σε 0,45 εκ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 0,6 εκ. ευρώ περίπου, του αντίστοιχου εξαμήνου 2014.
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk