Το θέμα της επιβληθείσας από τους δανειστές ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ ΑΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) συζητήθηκε στη σημερινή συνάντηση του προεδρείου της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ με τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, κ.κ. Μανώλη Κορωνιωτάκη και Ιωάννη Μπλάνα.
Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ, επισημάνθηκε «η ακατανόητη εμμονή των δανειστών για την πώληση της εταιρείας όταν από καμιά Κοινοτική Οδηγία δεν προκύπτει ότι πρέπει να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας, πολλώ δε μάλλον όταν η επιλογή του μοντέλου Independent Transmission Operator (I.T.O.) προέκυψε μέσα από το νόμο 4001/11 ο οποίος ψηφίστηκε από την τότε κυβέρνηση προκειμένου να εναρμονιστεί η χώρα μας με τη Οδηγία 2009/72 ΕΚ».
Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να καταβληθεί από κοινού η μέγιστη δυνατή προσπάθεια προς το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να αποτραπεί η πώληση καθώς κάτι τέτοιο θα είναι ασύμφορο για τη χώρα, τη ΔΕΗ ΑΕ και τους καταναλωτές καθώς όπως υποστηρίζουν οι συνδικαλιστές της επιχείρησης είναι βέβαιο ότι η πώληση της ΑΔΜΗΕ θα επιφέρει αύξηση στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος.
«Η επιμονή των δανειστών για την πώληση της ΑΔΜΗΕ μόνο στη χώρα μας όταν το αντίστοιχο μοντέλο I.T.O λειτουργεί και εφαρμόζεται σε έξι τουλάχιστον χώρες της ΕΕ μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Δανία, η Κροατία, η Βουλγαρία, η Εσθονία, καταδεικνύει για άλλη μια φορά την ορθότητα των ισχυρισμών μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ.
Η Διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε τους συνδικαλιστές για την πορεία του επενδυτικού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διασύνδεση των Κυκλάδων, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονοδιαγράμματος (τέλος του 2016), απαλλάσσοντας τους καταναλωτές από την επιβάρυνση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος από τις χρεώσεις Υ.Κ.Ω. (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας).
Επίσης, στη συνάντηση έγινε αναφορά και στο θέμα των προσλήψεων καθώς η έλλειψη προσωπικού έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η συντήρηση του Δικτύου Μεταφοράς. Απαίτηση της ΓΕΝΟΠ είναι η άμεση κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων από την κυβέρνηση έτσι ώστε η ΑΔΜΗΕ ΑΕ να προχωρήσει στην πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού. Τέλος συμφωνήθηκε ότι η έναρξη εφαρμογής της νέας Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το προσωπικό της ΑΔΜΗΕ θα ταυτιστεί με την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της στη μητρική εταιρία ΔΕΗ ΑΕ.