Τη θεσμοθέτηση πώλησης «πακέτων» δανείων εκ μέρους των κυπριακών τραπεζών, νομοσχέδιο για τους τίτλους ιδιοκτησίας εγκλωβισμένων αγοραστών από αφερέγγυους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, αλλά και μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας ζητά η τρόικα από την κυπριακή κυβέρνηση προκειμένου να ολοκληρώσει την 7η αξιολόγηση του κυπριακού προγράμματος που θα οδηγήσει στην εκταμίευση δόσης 500 εκατ. ευρώ.

ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ θεωρούν πως έχει επέλθει εξισορρόπηση και σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών της Κύπρου με τρόπο συμβατό προς το πρόγραμμα, ενώ θεωρούν ικανοποιητική και τη σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα.

Τα δύο νομοσχέδια για τους εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων και το «πακετάρισμα» δανείων θα οδηγηθούν προς ψήφιση στη Βουλή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, με το δεύτερο σχέδιο νόμου να έχει ήδη ξεσηκώσει αντιδράσεις μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, αλλά και παραγωγικών φορέων.