Ο κ. Νικός Πεφάνης, είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Τηλέτυπος (Mega Channel) στη θέση του παραιτηθέντος κ. Αθανάσιου Ανδρεούλη.
Το διοικητικό συμβούλιο της Τηλέτυπος εξέλεξε τον κ. Νικό Πεφάνη ως νέο μέλος του ΔΣ σε αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους κ. Ανδρεούλη και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού (μέχρι την 1.7.2018).
Αναλυτικά, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι τα εξής:
– Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
– Νικόλαος Πεφάνης του Γερασίμου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
– Γεώργιος Μπόμπολας του Φωτίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
– Φώτιος Μπόμπολας του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
– Ηλίας Τσίγκας του Ευσταθίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
– Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
– Αντώνιος Θεοχάρης του Θεοχάρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
– Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίσθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Πεφάνης.