Οι πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας έως το τέλος του 2018 ανέρχονται σύμφωνα με την έκθεση βιωσιμότητας του χρέους του ΔΝΤ σε 51,9 δισ. ευρώ.

Για χρεολύσια απαιτούνται 29,8δισ. ευρώ, για τόκους 17,2 δισ. ευρώ ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται ποσά 7 δισ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου και 7,7 δισ. ευρώ «μαξιλάρι» ασφαλείας για να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες.

Το ΔΝΤ στο τελευταίο του σενάριο εκτιμά ότι τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις έως το 2018 θα είναι μόλις 2 δισ. ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι στην τριετία 9,4 δισ. ευρώ.

Εφόσον αποφασιστεί να εξοφληθούν τα δάνεια του ΔΝΤ από το ΕΣΜ θα απαιτηθούν 18-19 δισ. ευρώ. και τέλος για τις τράπεζες εξετάζεται το σενάριο της απευθείας ανακεφαλαιοποίησής τους από τον ESM. Οι ανάγκες τους θα προσδιοριστούν αργότερα μετά τα stress test που έχουν προγραμματιστεί για τον Αύγουστο.