Διαταγή προς τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. που ασχολούνται με την Τάξη απέστειλε το Αρχηγείο της Αστυνομίας εν όψει δημοψηφίσματος και στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητά να τηρηθεί από τους αστυνομικούς που έχουν διατεθεί σε περιπολίες στο δρόμο ουδέτερη στάση παραπέμποντας στα όσα προβλέπεται στον εκλογικό νόμο που έχει δημοσιευτεί στο Π.Δ. 26/2012.

Ειδικότερα στο άρθρο 118 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Οι δικαστικοί, διοικητικοί στρατιωτικοί, αστυνομικοί, δημοτικοί υπάλληλοι, δήμαρχοι, και δημοτικοί σύμβουλοι, δικαστικοί αντιπρόσωποι, μέλη εφορευτικών επιτροπών, γραμματείς ή διερμηνείς αυτών, που αμελούν ή δείχνουν απείθεια στην έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που τους επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος, ή επεμβαίνουν ενεργώς και με τρόπο που δεν επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις σ’ εκλογικές ενέργειες ή δείχνουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς τα αξιώματα και τις ιδιότητές τους σε ζητήματα εκλογικά, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών μέχρι δύο χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από έξι μήνες μέχρι δύο χρόνια».
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αντίστοιχη διαταγή δεν έχει εκδοθεί από τα Αρχηγεία του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος ωστόσο και για το προσωπικό των δυο συγκεκριμένων Σωμάτων Ασφαλείας ισχύουν όσα προβλέπονται σχετικά περί μη δημόσιας εκδήλωσης πολιτικής τοποθέτησης.

Σε ανακοίνωση του το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι:

«- Η συγκεκριμένη διαταγή εκδόθηκε την 29-06-2015 και περιγράφει, μεταξύ άλλων, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του αστυνομικού προσωπικού κατά τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος,

– στο πλαίσιο αυτό μνημονεύονται και επεξηγούνται οι ισχύουσες διατάξεις για την εμφάνιση, παράσταση και συμπεριφορά του αστυνομικού προσωπικού,

– στο περιεχόμενο της διαταγής δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε αντίστοιχες πειθαρχικές ποινές ή κυρώσεις, οι οποίες άλλωστε προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι ανάλογες διαταγές εκδίδονται πάγια σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής της εκλογικής νομοθεσίας».