Θέματα που αφορούν τους λιμένες, καθώς και άλλες αναγκαίες υποδομές για την εξυπηρέτηση των κρουαζιεροπλοίων και των μεταφερομένων επιβατών –τουριστών που επισκέπτονται τα ενδιαφέροντα στην ευρύτερη περιοχή των λιμένων μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των αεροδρομίων, συζήτησε το κλιμάκιο της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) κατά την επίσκεψη που έκανε στα λιμάνια Μυκόνου, Πάτμου, Ρόδου, Ηρακλείου και Σαντορίνης.
Στις επισκέψεις αυτές στις οποίες συμμετείχε ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης και η Δρ. Βασιλική Τσουκαλά είχαν συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τους Δημάρχους, φορείς Διοίκησης και διαχείρισης των λιμένων, καθώς και τους τοπικούς Ναυτικούς και Τουριστικούς Πράκτορες.
Για τη Μύκονο συζητήθηκε η λειτουργία του κτιρίου, η αίθουσα επιβατών και το terminal στην περιοχή του Τούρλου. Επίσης αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης καταλλήλου μετώπου, με σύγχρονα νέα κρηπιδώματα, στην ως άνω περιοχή, με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσοτέρων κρουαζιεροπλοίων ενώ ζητήθηκαν βελτιώσεις σε υφιστάμενα προς ανατολάς άλλα κρηπιδώματα, καθώς και στα σημεία που αποβιβάζονται οι επισκέπτες –τουρίστες που μεταφέρονται με τα σκάφη των Λεμβούχων, από τα αγκυροβολούντα στον όρμο κρουαζιερόπλοια. Ακόμη για τα σημεία αυτά επισημάνθηκε, από την πλευρά της Ενώσεως Κρουαζιεροπλοίων, η ανάγκη ρυθμίσεων στην προσόρμιση των σκαφών των Λεμβούχων, προκειμένου για την άνετη και ασφαλή αποβίβαση των επιβατών –τουριστών και η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από τον Διεθνή Κώδικα ISPS για το Maritime Security.
Στην Πάτμο συζητήθηκε η ανάγκη προώθησης προς έγκριση νέου master plan, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία έργα υποδομών στον λιμένα, καθώς και στα αγκυροβόλια, ώστε να ακολουθήσουν αμέσως οι σχεδιασμοί –μελέτες των έργων στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα, προκειμένου να εξασφαλιστούν όλες οι ευκολίες που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν περισσότερα κρουαζιερόπλοια με σύγχρονους τρόπους και μέσα όπως:
– Η κατασκευή νέου ικανού μήκους κρηπιδώματος, καταλλήλως σχεδιασμένου, για την εξυπηρέτηση των κρουαζιεροπλοίων.
– Η κατασκευή επιβατηγού σταθμού passengers terminals, εξοπλισμένου με τα σύγχρονα και απαραίτητα μέσα, ώστε να διευκολύνεται και η εφαρμογή των προβλεπομένων κανονισμών, σε ότι αφορά τον ΔΚ –ISPS για το Maritime Security.
– Η κατασκευή και τοποθέτηση ναυδέτων σε παρακείμενο όρμο, προκειμένου για την εξυπηρέτηση 2 τουλάχιστον κρουαζιεροπλοίων με ασφαλή πρόσδεση αυτών.
– Οι αναγκαίες βελτιώσεις, όσον αφορά τα σημεία που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των επιβατών με τα σκάφη των λεμβούχων από τα αγκυροβολημένα κρουαζιερόπλοια.
– Επισκευή υπάρχοντος κρηπιδώματος και συντήρηση των χώρων εν γένει.
Στη Ρόδο με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου συζητήθηκε η δομή οργάνωσης και λειτουργίας των Λιμενικών Ταμείων της Επικράτειας ενώ στάθηκαν στην σημασία της κρουαζιέρας και στην ανάγκη συνδρομής της περιφέρειας, προκειμένου για την εξασφάλιση αναγκαίων πιστώσεων από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν έργα υποδομής στους λιμένες όλου του νησιωτικού πλέγματος και στην έκταση της μεγάλης γεωγραφικής αρμοδιότητας που έχει η Περιφέρεια.
Κατά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο συζητήθησαν θέματα όπως:
– Η κατασκευή νέου μεγάλου μήκους κρηπιδώματος στην Ακαντιά μετώπου 880 μέτρων, το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι και 4 μεσαίου μήκους κρουαζιερόπλοια, έτσι ώστε να υπάρξει μέχρι και διπλασιασμός του σημερινού αριθμού πλοίου που παραβάλλουν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
– Τοποθέτηση δύο μεγάλων ναυδέτων ανατολικά της μαρίνας Μανδρακίου, με κατάλληλο τρόπο σύνδεσης των σημείων πρόσδεσης με την ακτή, ώστε να υπάρχει επικοινωνία με το μεγάλο προστατευτικό μέτωπο της λιμενολεκάνης της μαρίνας που εκτείνεται προς βορρά.
– Εκβαθύνσεις στις λιμενολεκάνες.
– Κατασκευή πρόσθετου passenger terminal, προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών –τουριστών.
– Το ενδιαφέρον για ανάπτυξη υποδομής σε μικρά νησιά του συμπλέγματος Κεντρικής Διοίκησης, με στόχο την ένταξη αυτών στα προγράμματα προσεγγίσεως των κρουαζιεροπλοίων.
Στο Ηράκλειο κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος ενημέρωσε το κλιμάκιο της Ενώσεως Κρουαζιεροπλοίων, σχετικά με τους νέους σχεδιασμούς που προωθούνται για θέματα κυρίως λειτουργικά και τις προσπάθειες για την ανάπτυξη του home port, το οποίο έχει σχέση και με την υποδομή του αεροδρομίου, όπου με τις ενέργειές του έχουν συντομευθεί οι διαδικασίες που έχουν σχέση με την ταχεία μεταφορά επιβατών από το αεροδρόμιο κατ’ ευθείαν στον λιμένα.
Στη Σαντορίνη εξετάσθηκαν θέματα σχετικά με την επισκευή –συντήρηση των 4 ναυδέτων που υπάρχουν έμπροσθεν της περιοχής Σκάλα Φηρών –Γυαλός, προκειμένου για την εξυπηρέτηση αριθμού κρουαζιεροπλοίων, την κατασκευή σύγχρονης μονάδας τελεφερίκ, με μεγάλη μεταφορική ικανότητα, προκειμένου για την εξυπηρέτηση εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών που καταφτάνουν στο νησί και αποβιβάζονται με τα σκάφη των Λεμβούχων στον Γυαλό, ώστε να μπορούν να οδηγούνται στην πόλη και στα αξιοθέατα της περιοχής χωρίς ταλαιπωρία. Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνεται, θα διευκολυνθεί και η κατασκευή του αναγκαίου σταθμού επιβατών –terminal, όπου θα αποτελέσει την υποδομή, προκειμένου για την καλύτερη εφαρμογή των απαιτήσεων που έχουν σχέση με τα μέτρα του Δ.Κ. –ISPS για το Maritime Security.
Ακόμη συζητήθηκαν ζητήματα αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών εγκατάστασης προστατευτικών διχτύων στην Καλντέρα, για τη συγκράτηση των πρανών στη διαδρομή του υπάρχοντος τελεφερίκ, καθώς και στην περιοχή του λιμένος Αθηνιού, τους σχεδιασμούς εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται από τον Διεθνή Κώδικα για το Maritime Security, το Berth Allocation και το ενδιαφέρον επέκτασης της τουριστικής περιόδου με στόχο το full year operation.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση συμφωνήθηκε πως πρέπει να «υπάρξει συνέχεια των συναντήσεων, προκειμένου με τον τρόπο αυτό, να μπορούν να ακούγονται οι απόψεις των χρηστών στους σχεδιασμούς των έργων, πριν αρχίσει η εκτέλεση των. Το στοιχείο αυτό δίδει τη δυνατότητα να καταγράφονται οι απόψεις των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για τους χειρισμούς των πλοίων κατά την είσοδο και έξοδο από τον λιμένα, καθώς και την παραμονή των εκεί, λαμβάνοντας πάντα τον παράγοντα ασφάλεια (safety), που σχετίζεται και με τις επικρατούσες σε κάθε περίπτωση καιρικές συνθήκες στους λιμένες και τα αγκυροβόλια».